Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2003

 1. Meer met spoor op maat : Exploitatieopbrengsten Betuweroute : Eindrapport

  Onderzoekt de mogelijke opbrengsten uit de exploitatie van de Betuweroute vanuit enerzijds een bedrijfseconomisch perspectief en anderzijds een maatschappelijk perspectief. Concludeert dat er geen alternatief...

  24-12-2003

 2. Werkdocument bouwstenen

  24-12-2003

 3. State of Policy in ADASE

  Survey on research policy status among EU member states concerning Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The developments in the USA and Japan are also discussed.

  27-12-2003

 4. Het duiken gebruiken 2 : gegevensanalyse van het Monitoringproject onderwater oever, faunaonderzoek met sportduikers in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer periode 1978 t/m 2002

  27-12-2003

 5. Baseline scenario voor het Scheldegebied ; definitief rapport

  Het doel van dit project was de ontwikkeling van een "Baseline scenario", dat de autonome sociaal-economische ontwikkeling beschrijft voor het Nederlandse deel van het Scheldestroomgebied tot en met 2015...

  29-12-2003

 6. Bediening Meppelerdiepkeersluisbrug : project IN 2003-014 : documentatierapport

  Verkennend onderzoek naar de fileproblematiek bij de Meppelerdiepkeersluisbrug in de N331 te Zwartsluis. Het gaat hier om zowel de scheepvaart als het wegverkeer.

  31-12-2003