Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2003

 1. Advanced driver assistance systems : results of the State of the Art of the ADASE-II

  Deliverable D2A shows the State of the Art on Advanced Driver Assistance Systems. The information used in the State of the Art has been obtained from a survey among members of the ADASE-II consortium and...

  19-12-2003

 2. Functionaliteit van het hoofdwegennet in stedelijke gebieden

  Presentatie van een project dat betrekking heeft op het afsluiten van een aantal toe- en afritten van het hoofdwegennet (HWN) in de Randstad. Deze studie moet inzicht bieden of dit afsluiten effect heeft...

  22-12-2003

 3. Inventarisatie biologische en hydromorfologische maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW)

  De Europese kaderrichtlijn Water (KRW) vereist onder meer dat er ecologische doelstellingen voor de Nederlandse oppervlaktewaterlichamen worden geformuleerd. RIZA en RIKZ hebben Arcadis opdracht gegeven...

  22-12-2003

 4. Meer met spoor op maat : Exploitatieopbrengsten Betuweroute : Eindrapport

  Onderzoekt de mogelijke opbrengsten uit de exploitatie van de Betuweroute vanuit enerzijds een bedrijfseconomisch perspectief en anderzijds een maatschappelijk perspectief. Concludeert dat er geen alternatief...

  24-12-2003

 5. Werkdocument bouwstenen

  24-12-2003

 6. Het duiken gebruiken 2 : gegevensanalyse van het Monitoringproject onderwater oever, faunaonderzoek met sportduikers in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer periode 1978 t/m 2002

  27-12-2003

 7. Baseline scenario voor het Scheldegebied ; definitief rapport

  Het doel van dit project was de ontwikkeling van een "Baseline scenario", dat de autonome sociaal-economische ontwikkeling beschrijft voor het Nederlandse deel van het Scheldestroomgebied tot en met 2015...

  29-12-2003

 8. Bediening Meppelerdiepkeersluisbrug : project IN 2003-014 : documentatierapport

  Verkennend onderzoek naar de fileproblematiek bij de Meppelerdiepkeersluisbrug in de N331 te Zwartsluis. Het gaat hier om zowel de scheepvaart als het wegverkeer.

  31-12-2003