Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2003

 1. Inventarisatie biologische en hydromorfologische maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) RWS Rapportendatabank

  De Europese kaderrichtlijn Water (KRW) vereist onder meer dat er ecologische doelstellingen voor de Nederlandse oppervlaktewaterlichamen worden geformuleerd. RIZA en RIKZ hebben Arcadis opdracht gegeven...

  22-12-2003

 2. Meer met spoor op maat : Exploitatieopbrengsten Betuweroute : Eindrapport RWS Rapportendatabank

  Onderzoekt de mogelijke opbrengsten uit de exploitatie van de Betuweroute vanuit enerzijds een bedrijfseconomisch perspectief en anderzijds een maatschappelijk perspectief. Concludeert dat er geen alternatief...

  24-12-2003

 3. Werkdocument bouwstenen RWS Rapportendatabank

  24-12-2003

 4. Het duiken gebruiken 2 : gegevensanalyse van het Monitoringproject onderwater oever, faunaonderzoek met sportduikers in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer periode 1978 t/m 2002 RWS Rapportendatabank

  27-12-2003

 5. Baseline scenario voor het Scheldegebied ; definitief rapport RWS Rapportendatabank

  Het doel van dit project was de ontwikkeling van een "Baseline scenario", dat de autonome sociaal-economische ontwikkeling beschrijft voor het Nederlandse deel van het Scheldestroomgebied tot en met 2015...

  29-12-2003

 6. Bediening Meppelerdiepkeersluisbrug : project IN 2003-014 : documentatierapport RWS Rapportendatabank

  Verkennend onderzoek naar de fileproblematiek bij de Meppelerdiepkeersluisbrug in de N331 te Zwartsluis. Het gaat hier om zowel de scheepvaart als het wegverkeer.

  31-12-2003