Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2003

 1. IALA-baken Gilze Rijen : marktverkenning RWS Rapportendatabank

  IALA staat voor International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. Via een markverkenning wil de directie Noordzee te weten komen of er andere systemen dan het huidige in...

  2003

 2. Waterkering Kampen : toetsing draaiboek RWS Rapportendatabank

  2003

 3. Invloed van ingrepen in het mondinggebied van de Westerschelde : evaluatie aan de hand van ESTMORF berekeningen : verslag RWS Rapportendatabank

  Aan de hand van berekeningen met het ESTMORF Westerschelde model zijn de invloeden van drie voorgenomen beheermaatregelen in de monding van de Westerschelde, t.b.v. kustverdediging en verbetering van vaargeulen,...

  2003

 4. Dekking en precisie GPS-metingen Noordzeekanaal : deelproject 8 van project Walradar/VTS Noordzeekanaalgebied RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de precisie en de beschikbaarheid van GPS en dGPS plaatsbepaling in het Noordzeekanaalgebied.

  2003

 5. 'Tonnagie' op de Zeeuwse stromen RWS Rapportendatabank

  Het vroegere vak tonnagie dreigt binnen de Rijksoverheid verloren te gaan. De betonningsdienst verliest haar identiteit en wordt in de toekomst mogelijk uitbesteed. Over dit vak staat relatief weinig op...

  2003

 6. Toetsing op veiligheid kunstwerken Houtribdijk RWS Rapportendatabank

  2003

 7. Technische innovaties voor het verlagen van integrale kosten en milieubelasting : nieuwe en bestaande civiele en werktuigbouwkundige kunstwerken : syllabus n.a.v. het symposium op 3 april 2003 RWS Rapportendatabank

  Beschreven is hoe ontwerp- en onderhoudskeuzes gemaakt kunnen worden op basis van de integrale kosten gedurende de gehele gebruiksduur van het object.

  2003

 8. Selectie van verandering in uiterwaarden op basis van de NDVI : een onderzoek naar de bruikbaarheid van NDVI, berekend uit beelden van de Landsat-TM satelliet RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar veranderingen in hydraulische ruwheid in de uiterwaarden.

  2003

 9. Monitoring oevervegetatie Veerse Meer, T0-situatie RWS Rapportendatabank

  2003

 10. Holland Avenue 2002 = Holland Avenue 2030 : research road atlas : a strategy for collecting and analysing information relevant to the roaduser's experience : design road atlas : an introduction and examination of design terms, tools and strategies that relate to the roaduser's visual intake : Holland Avenue declares that the intent to consider the motorway, not solely as a tool to go from A to B, but as an environment that is in itself a place to be RWS Rapportendatabank

  Vision of tomorrow's road based upon a roaduser viewpoint. 'Holland Avenue' takes the motorways linking the Randstad cities as its case study.

  2003