Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Port development Gujarat Programme (PODEG) : report inventory mission : survey and dredging operations RWS Rapportendatabank

  2002

 2. Tracé Zuid-Willemsvaart : archeologische prospectie : (Rijkswaterstaat, 's-Hertogenbosch) RWS Rapportendatabank

  In het kader van een aanvullende milieu-effectrapportage voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart is er in opdracht van Diectie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat in een gedeelte van het studiegebied...

  2002

 3. Proefwegophoging met gebaggerde klei te Moerdijk RWS Rapportendatabank

  Het Havenschap Moerdijk is van plan de Centrale Insteekhaven te verdiepen. De huidige bodem van deze haven bestaat voornamelijk uit slappe en vaste klei en fijn zand. De vaste klei komt voor vanaf een...

  2002

 4. SWAN fysica plus RWS Rapportendatabank

  Describes the results of the project 'SWAN fysica plus'. Existing formulations of some dominant processes in coastal regions have been either investigated, validated or improved for application in the...

  2002

 5. Special event on coastal adaptation strategies : proceedings : UNFCCC COP-7, 30 October 2001, Marrakesh Morocco RWS Rapportendatabank

  2002

 6. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 242 : chlorophyll-a in oppervlaktewater - 03 september 2002 RWS Rapportendatabank

  2002

 7. Basisdocument tienjarenscenario waterbodems : achtergronddocument Groningen RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de resultaten van het project tienjarenscenario Waterbodems. In het basisdocument wordt de waterbodemproblematiek integraal in samenhang (Rijk en regio) vanuit landelijk perspectief beschouwd....

  2002

 8. Schelde ECDIS : rapportage RWS Rapportendatabank

  In de loop der tijd is een groeiende behoefte ontstaan aan een eenduidige en voor het hele Scheldegebied geschikte navigatiekaart met daarin geïntegreerd een gedetailleerd dieptebeeld. Gelet op de...

  2002

 9. Toetsing IJsselmeerdijken, Oostelijk Flevoland : toelichting bepaling sterkte parameters ten behoeve van toetsing binnenwaartse stabiliteit (stm) km 17,5 t/m 35,0 (IJsselmeerdijk) RWS Rapportendatabank

  2002

 10. Verspreiding van malariamuggen in de Rijn-Maas Delta in 2002 RWS Rapportendatabank

  2002