Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Resultaten van berekeningen met het ZEEDELTA-model t.b.v. HOP2005

  In het kader van het project De Kier is op verzoek van de productgroep HOP2005 een aantal berekeningen met het 3-dimensionaal numeriek water- en zoutbewegingsmodel ZEEDELTA uitgevoerd. Doel van deze berekeningen...

  2002

 2. PROV 2001 : Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid

  Voor de negende maal is er begin 2002 - terugkijkend op het jaar 2001 - een grootschalig enquête-onderzoek gehouden onder een gelijkelijk over provincies verdeelde steekproef van 16.000 in Nederland...

  2002

 3. RWS Leertraject PPS : Project Publiek Private Samenwerking

  In deze map zijn verschillende rapporten opgenomen, namelijk: In het onderdeel Klimhandboek: - PPS binnen de kaders, juridische kaders voor het vormgeven van publiek private samenwerkigsrelaties. - Fi...

  2002

 4. Leve(n)de Noordrand : pragmatische toekomstvisie voor het ecologische herstel van het estuarium van het Rotterdamse havengebied

  Geeft een beeld van de huidige en vroegere natuurwaarden in en rond het Rotterdamse havengebied, vergelijkt de Noordrand met andere estuaria met havens en beschrijft hoe een dergelijk ecosysteem functioneert....

  2002

 5. Basisdocument tienjarenscenario waterbodems : achtergronddocument Drenthe

  Beschrijft de resultaten van het project tienjarenscenario Waterbodems. In het basisdocument wordt de waterbodemproblematiek integraal in samenhang (Rijk en regio) vanuit landelijk perspectief beschouwd....

  2002

 6. Living with floods in the Lower Incomati Basin : review of current conditions and development of future scenarios

  The objective of the study is to investigate the possibilities of implementing alternative flood management strategies in the Lower Incomati Basin. The strategies are based on either reducing the damage...

  2002

 7. Analyse 90e percentiel : aanvulling op CQM-rapport E1701-01

  2002

 8. Toetsing bekleding landhoofden Ketelbrug en loswal Kamperhoek

  Bijzondere waterkerende constructies en niet-waterkerende objecten op de IJsselmeerdijken van de Noordostpolder en Oostelijk Flevoalnd worden getoetst. De rapportage van de toesing is aangevuld met...

  2002

 9. Onderzoek virtuele Dienstkring Zeeland

  2002

 10. Ecotopen- en struweelkartering : Gamerensche Waard 2002

  2002