Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. PROV 2001 : Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid RWS Rapportendatabank

  Voor de negende maal is er begin 2002 - terugkijkend op het jaar 2001 - een grootschalig enquête-onderzoek gehouden onder een gelijkelijk over provincies verdeelde steekproef van 16.000 in Nederland...

  2002

 2. RWS Leertraject PPS : Project Publiek Private Samenwerking RWS Rapportendatabank

  In deze map zijn verschillende rapporten opgenomen, namelijk: In het onderdeel Klimhandboek: - PPS binnen de kaders, juridische kaders voor het vormgeven van publiek private samenwerkigsrelaties. - Fi...

  2002

 3. Leve(n)de Noordrand : pragmatische toekomstvisie voor het ecologische herstel van het estuarium van het Rotterdamse havengebied RWS Rapportendatabank

  Geeft een beeld van de huidige en vroegere natuurwaarden in en rond het Rotterdamse havengebied, vergelijkt de Noordrand met andere estuaria met havens en beschrijft hoe een dergelijk ecosysteem functioneert....

  2002

 4. Basisdocument tienjarenscenario waterbodems : achtergronddocument Drenthe RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de resultaten van het project tienjarenscenario Waterbodems. In het basisdocument wordt de waterbodemproblematiek integraal in samenhang (Rijk en regio) vanuit landelijk perspectief beschouwd....

  2002

 5. Living with floods in the Lower Incomati Basin : review of current conditions and development of future scenarios RWS Rapportendatabank

  The objective of the study is to investigate the possibilities of implementing alternative flood management strategies in the Lower Incomati Basin. The strategies are based on either reducing the damage...

  2002

 6. Analyse 90e percentiel : aanvulling op CQM-rapport E1701-01 RWS Rapportendatabank

  2002

 7. Toetsing bekleding landhoofden Ketelbrug en loswal Kamperhoek RWS Rapportendatabank

  Bijzondere waterkerende constructies en niet-waterkerende objecten op de IJsselmeerdijken van de Noordostpolder en Oostelijk Flevoalnd worden getoetst. De rapportage van de toesing is aangevuld met...

  2002

 8. Onderzoek virtuele Dienstkring Zeeland RWS Rapportendatabank

  2002

 9. Ecotopen- en struweelkartering : Gamerensche Waard 2002 RWS Rapportendatabank

  2002

 10. Milieueffectrapport voor de planologische kernbeslissing luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad RWS Rapportendatabank

  Bevat milieuinformatie over twee afzonderlijke voorgenomen activiteiten: een wijziging van de luchtvaartactiviteit op luchthaven Maastricht en een wijziging van de luchtvaartactiviteit op luchthaven Lelystad....

  2002