Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Nota van commentaar: inspraakreacties en antwoorden n.a.v. de Trajectnota/MER Optimalisatie Railontsluiting Sloe

  In deze nota zijn de mondelinge en schriftelijke inspraakreacties op de Trajectnota/MER opgenomen. Bevat tevens de standpuntbepaling door de Minister en een verslag van de hoorzitting inzake Trajectnota/MER...

  2002

 2. Groei bres in Afsluitdijk na dijkdoorbraak

  Geeft een beschrijving van een studie naar de grootte van de bres die in de Afsluitdijk zal kunnen ontstaan nadat deze dijk is doorgebroken en naar de resulterende verhoging van het IJsselmeerpeil....

  2002

 3. Meteoor : medewerkerstevredenheidsonderzoek Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee

  2002

 4. Vorstdooizoutbestandheid van betonkernen uit New-Jersey profielen volgens de CDF-test of een aan Nederlandse omstandigheden aangepaste test

  Beschrijft en interpreteert de resultaten van het onderzoeksprogramma.

  2002

 5. Programma van eisen Opleidingen BLS

  Per 1 januari 2005 zal Rijkswaterstaat een agentschap / batenlastendienst worden. Om ervoor te zorgen dat verschillende medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden opdoen, is een Programma van Eisen...

  2002

 6. Basisdocument tienjarenscenario waterbodems : achtergronddocument Zeeland

  Beschrijft de resultaten van het project tienjarenscenario Waterbodems. In het basisdocument wordt de waterbodemproblematiek integraal in samenhang (Rijk en regio) vanuit landelijk perspectief beschouwd....

  2002

 7. Inventarisatie golfmetingen 1950 - 2000

  Er is een eerste indeling gemaakt naar nog lopende metingen en metingen uit het verleden. De nu nog lopende metingen zijn onderverdeeld in routinematige metingen (continue metingen over lange duur voor...

  2002

 8. Audit Realisatie Aanleg

  2002

 9. STREAM Perfume : calibration and validation for the wider Perfume river basin in Vietnam

  This report presents the results of calibrating and validating the hydrological model that was set up for the wider Perfume River Basin in Thua Thien Hue Province, Vietnam including the rivers Huong,...

  2002

 10. Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten (SNIP)

  In SNIP is vastgelegd welke besluitvormingsprocedure moet worden doorlopen voor aanlegprojecten die betrekking hebbne op watekeren en waterbeheren, wat de hierbij behorende taken, verantwoordelijkheden...

  2002