Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Groei bres in Afsluitdijk na dijkdoorbraak RWS Rapportendatabank

  Geeft een beschrijving van een studie naar de grootte van de bres die in de Afsluitdijk zal kunnen ontstaan nadat deze dijk is doorgebroken en naar de resulterende verhoging van het IJsselmeerpeil....

  2002

 2. Meteoor : medewerkerstevredenheidsonderzoek Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee RWS Rapportendatabank

  2002

 3. Vorstdooizoutbestandheid van betonkernen uit New-Jersey profielen volgens de CDF-test of een aan Nederlandse omstandigheden aangepaste test RWS Rapportendatabank

  Beschrijft en interpreteert de resultaten van het onderzoeksprogramma.

  2002

 4. Programma van eisen Opleidingen BLS RWS Rapportendatabank

  Per 1 januari 2005 zal Rijkswaterstaat een agentschap / batenlastendienst worden. Om ervoor te zorgen dat verschillende medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden opdoen, is een Programma van Eisen...

  2002

 5. Basisdocument tienjarenscenario waterbodems : achtergronddocument Zeeland RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de resultaten van het project tienjarenscenario Waterbodems. In het basisdocument wordt de waterbodemproblematiek integraal in samenhang (Rijk en regio) vanuit landelijk perspectief beschouwd....

  2002

 6. Inventarisatie golfmetingen 1950 - 2000 RWS Rapportendatabank

  Er is een eerste indeling gemaakt naar nog lopende metingen en metingen uit het verleden. De nu nog lopende metingen zijn onderverdeeld in routinematige metingen (continue metingen over lange duur voor...

  2002

 7. Audit Realisatie Aanleg RWS Rapportendatabank

  2002

 8. STREAM Perfume : calibration and validation for the wider Perfume river basin in Vietnam RWS Rapportendatabank

  This report presents the results of calibrating and validating the hydrological model that was set up for the wider Perfume River Basin in Thua Thien Hue Province, Vietnam including the rivers Huong,...

  2002

 9. Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten (SNIP) RWS Rapportendatabank

  In SNIP is vastgelegd welke besluitvormingsprocedure moet worden doorlopen voor aanlegprojecten die betrekking hebbne op watekeren en waterbeheren, wat de hierbij behorende taken, verantwoordelijkheden...

  2002

 10. Resultaten van berekeningen met het ZEEDELTA-model t.b.v. HOP2005 RWS Rapportendatabank

  In het kader van het project De Kier is op verzoek van de productgroep HOP2005 een aantal berekeningen met het 3-dimensionaal numeriek water- en zoutbewegingsmodel ZEEDELTA uitgevoerd. Doel van deze berekeningen...

  2002