Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Stromingsweerstand vegetatie in uiterwaarden : deel 1 handboek versie 1.0 RWS Rapportendatabank

  2002

 2. Toelichting bij de vegetatiekartering 2001 en evaluatie van de vegetatiekarteringen en PQ-opnamen van 1991-2001 : Paaigebied Snoek (Dintelse Gorzen-West) : op basis van false colour-luchtfoto's 1:2000 RWS Rapportendatabank

  Doel van het onderzoek is de beschrijving van het verschil in vegetatieontwikkeling tussen delen van het gebied die spontaan 'respectievelijk' geholpen zijn. Tevens wordt onderzoek gepleegd naar de mate...

  2002

 3. Technologische innovaties voor beleid : een verkenning naar factoren die invloed hebben op de opname van innovatieve opties in het beleid van Verkeer& Waterstaat : toegepast op het innovatiethema Wegdek van de Toekomst RWS Rapportendatabank

  Alhoewel er door diverse innovatieprojecten van V&W, waaronder Wegen naar de Toekomst (WnT), veel innovatieve opties worden geproduceerd, verloopt de ontwikkeling van de innovatieve optie tot een succesvolle...

  2002

 4. Erfafspoeling : een onderzoek naar de afspoeling van verontreiniging vanaf het erf van agrarische bedrijven door afstromend hemelwater naar oppervlaktewater : onderzoeksperiode 1999-2000 RWS Rapportendatabank

  2002

 5. Hormoonontregeling boven water : het Landelijk Onderzoek oEstrogene Stoffen in beeld [LOES] RWS Rapportendatabank

  2002

 6. Stromingsweerstand vegetatie in uiterwaarden : deel 2 achtergronddocument versie 1.0 RWS Rapportendatabank

  2002

 7. Werken aan de A28 : verbetering van de weg tussen de aansluitingen Zwolle-Zuid en Ommen RWS Rapportendatabank

  Voorlichtingsbrochure over de plannen die er zijn voor de verbetering van de A28 (RW28) tussen Zwolle-Zuid en Ommen. De plannen hebben tot doel het realiseren van een betere doorstroming van het verkeer,...

  2002

 8. Met enige kennis van de Westerschelde RWS Rapportendatabank

  2002

 9. Projectenplan Natuurontwikkeling IJsselmeergebied 2002-2010 RWS Rapportendatabank

  2002

 10. Nota van commentaar: inspraakreacties en antwoorden n.a.v. de Trajectnota/MER Optimalisatie Railontsluiting Sloe RWS Rapportendatabank

  In deze nota zijn de mondelinge en schriftelijke inspraakreacties op de Trajectnota/MER opgenomen. Bevat tevens de standpuntbepaling door de Minister en een verslag van de hoorzitting inzake Trajectnota/MER...

  2002