Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Evaluatie-onderzoek van de ophoging met AVI-bodemas in Rijksweg A15 : deelrapport 3 : het functioneren van de zandbentonietafdichting RWS Rapportendatabank

  De bovenafdichting van de ophoging in Rijksweg 15 bestond uit een enkelvoudige afdichting van zand-bentoniet. Tegenwoordig wordt voor de bijzondere categorie AVI-bodemas een combinatieafdichting voorgeschreven...

  2002

 2. Effect van kleibult op stroming RWS Rapportendatabank

  2002

 3. Toelichting bij de vegetatiekartering Kroon's Polder Westerveld 1999 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000 RWS Rapportendatabank

  Bevat een werkwijze, een vegetatie-overzicht, beschrijving van de vegetatietypen en een legenda. Tevens zijn er verspreidingskaarten van de diverse vegetatiesoorten opgenomen.

  2002

 4. Saneren natuurlijk? : monitoring oevers Hollandse IJssel : integraal jaarverslag 2001 RWS Rapportendatabank

  2002

 5. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 241 : onopgeloste bestanddelen in afvalwater - 02 september 2002 RWS Rapportendatabank

  2002

 6. Evaluatie-onderzoek van de ophoging met AVI-bodemas in Rijksweg A15 : deelrapport 4 : vormen van verkitting RWS Rapportendatabank

  Direct bij de start van de afgraving bleek de AVI-bodemas in Rijksweg 15 in grote mate te zijn verkit in lagen, waarbij de bovenkant van een aangebrachte laag het meest verkit. De mate van verkitting is...

  2002

 7. Inrichting hydrologisch meetnet Heesseltsche Waarden RWS Rapportendatabank

  2002

 8. Evaluatie-onderzoek van de ophoging met AVI-bodemas in Rijksweg A15 : deelrapport 5 : effecten van verkitting bij zetting RWS Rapportendatabank

  De gevolgen van zetting van een ophoging van verkitte AVI-bodemas zijn berekend met het rekenmodel Plaxis. Hoewel de treksterkte van het heterogene materiaal AVI-bodemas moeilijk te bepalen is (hiervoor...

  2002

 9. Developing a common UK-Netherlands approach to North Sea monitoring : final report RWS Rapportendatabank

  2002

 10. STREAM Krishna : a hydrological model for the Krishna river in India RWS Rapportendatabank

  This report presents the results of setting up a hydrological model for the Krishna River in India and its initial calibration. First, some background information on the Krishna River and an overview of...

  2002