Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Isoproturon en chloortoluron in de Rijn : een statusrapport over de verhoogde gehalten van twee bestrijdingsmiddelen in het Rijnwater, in de periode oktober 2000 - april 2002

  Drinkwaterbedrijven hebben in de periode 2001-2002 meermalen de onttrekking van Rijn-oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater gestopt in verband met te hoge gehalten aan de herbiciden isoproturon...

  2002

 2. Morava : identification and review of water management issues

  2002

 3. Basisgegevens Droog Utrecht

  Bevat een overzicht van gegevens van het hoofdwegennet dat in beheer is bij Rijkswaterstaat directie Utrecht (RWS, UT).

  2002

 4. Vroegtijdige rafeling in ZOAB ontrafeld

  De levensduur van ZOAB bedraagt momenteel gemiddeld 11 jaar en wordt hoofdzakelijk bepaald door het tijdstip dat het ZOAB vervangen moet worden in verband met een te hoge mate van rafeling....

  2002

 5. Eindrapport : Begeleiding van praktijkproeven met biocide-vrije coatings op de huid van zeeschepen (DGG-nummer 11933)

  Doet verslag van het onderwater mechanisch reinigen van de scheepsromp van de TX68 en de 2 inspecties die voor en na het reinigen zijn uitgevoerd.

  2002

 6. Naleving en handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in 2000-2001 : managementsamenvatting : monitoronderzoek naar de effectiviteit van de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren door Rijkswaterstaat in de jaren 2000-2001 in de sectoren industrie, op- en overslag en afvalbewerking en -verwerking

  2002

 7. Bouw en calibratie SOBEK-Maas : versie 2000.1 t/m 2000.3

  Beschrijft de bouw, calibratie en verificatie van een 1-D-waterbewegingsmodel voor de Maas. Het model wordt onder meer gebruikt bij hoogwatervoorspelling en rivierkundige advisering voor de Maas. Het model...

  2002

 8. Evaluatie-onderzoek van de ophoging met AVI-bodemas in Rijksweg A15 : deelrapport 2 : milieutechnisch onderzoek

  In de ophoging in Rijksweg 15 is het milieuhygienische praktijkgedrag van AVI-bodemas onderzocht. Hierbij is o.a. gebleken dat in de ophoging anaërobe omstandigheden heersen, waardoor de uitloging...

  2002

 9. Flexibilisering van de Loodsplicht : loodsplichtbesluit 1995 en het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet

  De delen van de Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) bestaan uit: -Ontheffing van de loodsplicht voor schepen in de categorie 70 t/m 90 meter (voor Harlingen) en voor schepen in de categorie 90 t/m 110 meter...

  2002

 10. Elementair 4.0

  Is toegesneden op de praktijk van werken binnen de Bouwdienst. Het document is in delen opgebouwd en bevat: deel 1 Organisatie en Werkwijze; deel 2 Het Systeem; deel 3 Processen SDB's en UI's; Primaire...

  2002