Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Morava : identification and review of water management issues RWS Rapportendatabank

  2002

 2. Basisgegevens Droog Utrecht RWS Rapportendatabank

  Bevat een overzicht van gegevens van het hoofdwegennet dat in beheer is bij Rijkswaterstaat directie Utrecht (RWS, UT).

  2002

 3. Vroegtijdige rafeling in ZOAB ontrafeld RWS Rapportendatabank

  De levensduur van ZOAB bedraagt momenteel gemiddeld 11 jaar en wordt hoofdzakelijk bepaald door het tijdstip dat het ZOAB vervangen moet worden in verband met een te hoge mate van rafeling....

  2002

 4. Eindrapport : Begeleiding van praktijkproeven met biocide-vrije coatings op de huid van zeeschepen (DGG-nummer 11933) RWS Rapportendatabank

  Doet verslag van het onderwater mechanisch reinigen van de scheepsromp van de TX68 en de 2 inspecties die voor en na het reinigen zijn uitgevoerd.

  2002

 5. Naleving en handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in 2000-2001 : managementsamenvatting : monitoronderzoek naar de effectiviteit van de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren door Rijkswaterstaat in de jaren 2000-2001 in de sectoren industrie, op- en overslag en afvalbewerking en -verwerking RWS Rapportendatabank

  2002

 6. Bouw en calibratie SOBEK-Maas : versie 2000.1 t/m 2000.3 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de bouw, calibratie en verificatie van een 1-D-waterbewegingsmodel voor de Maas. Het model wordt onder meer gebruikt bij hoogwatervoorspelling en rivierkundige advisering voor de Maas. Het model...

  2002

 7. Evaluatie-onderzoek van de ophoging met AVI-bodemas in Rijksweg A15 : deelrapport 2 : milieutechnisch onderzoek RWS Rapportendatabank

  In de ophoging in Rijksweg 15 is het milieuhygienische praktijkgedrag van AVI-bodemas onderzocht. Hierbij is o.a. gebleken dat in de ophoging anaërobe omstandigheden heersen, waardoor de uitloging...

  2002

 8. Flexibilisering van de Loodsplicht : loodsplichtbesluit 1995 en het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet RWS Rapportendatabank

  De delen van de Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) bestaan uit: -Ontheffing van de loodsplicht voor schepen in de categorie 70 t/m 90 meter (voor Harlingen) en voor schepen in de categorie 90 t/m 110 meter...

  2002

 9. Elementair 4.0 RWS Rapportendatabank

  Is toegesneden op de praktijk van werken binnen de Bouwdienst. Het document is in delen opgebouwd en bevat: deel 1 Organisatie en Werkwijze; deel 2 Het Systeem; deel 3 Processen SDB's en UI's; Primaire...

  2002

 10. Bouw en calibratie SOBEK-Rijn : versie 2000.1 t/m 2000.3 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de bouw, calibratie en verificatie van het 1-D-hydraulisch-morfologisch waterbewegingsmodel SOBEK voor de Rijntakken. Het model wordt onder meer gebruikt bij hoogwatervoorspelling en rivierkundige...

  2002