Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Reactie op de inspraak op de startnotitie voor de m.e.r. in het kader van de PKB-procedure Ruimte voor de Rivier RWS Rapportendatabank

  20-12-2002

 2. Aanzet voor gezamenlijke kennisontwikkeling corporate kennisthema "Kennis van de burger" RWS Rapportendatabank

  Doel van dit rapport is om op basis van enkele 'quick scan'-achtige analyses richting te geven aan de verdere uitwerking van het kennisthema 'kennis van de burger'. Dit rapport is goeddeels gebaseerd op...

  23-12-2002

 3. Monitoring Nautische Veiligheid : eindrapport fase II : acties en aanbevelingen optimalisatie data RWS Rapportendatabank

  23-12-2002