Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Saneringsplan Hollandsch Diep West : aanvulling op saneringsplan bouwlocatie Depot Hollandsch Diep RWS Rapportendatabank

  19-12-2002

 2. Saneringsplan Hollandsch Diep West : aanvulling op saneringsplan bouwlocatie Depot Hollandsch Diep : bijlagen 9, 10 en 11 RWS Rapportendatabank

  19-12-2002

 3. Trendrapport open source software RWS Rapportendatabank

  Open source software (OSS) is software waarvan broncode vrijelijk aan het publiek beschikbaar wordt gesteld door de makers voor gebruik en modificatie. Huidige inzet open source software Binnen de Meetkundige...

  20-12-2002

 4. Nadere analyse wegafzettingen 2001 RWS Rapportendatabank

  20-12-2002

 5. Geluidsproductieplafond voor weg en spoor : rijkswegen en hoofdspoorwegen onder een nieuw geluidregime RWS Rapportendatabank

  Dit rapport is tot stand gekomen op basis van werk dat verricht is door de zogenaamde Expertgroep geluidproductieplafonds voor weg en spoor: Kitty van den Brand (V&W HDJZ), Guido Debeus (V&W...

  20-12-2002

 6. Second opinion : rijksweg 67, 1HRR, km 53,8 - km 65,0 RWS Rapportendatabank

  20-12-2002

 7. Reactie op de inspraak op de startnotitie voor de m.e.r. in het kader van de PKB-procedure Ruimte voor de Rivier RWS Rapportendatabank

  20-12-2002

 8. Aanzet voor gezamenlijke kennisontwikkeling corporate kennisthema "Kennis van de burger" RWS Rapportendatabank

  Doel van dit rapport is om op basis van enkele 'quick scan'-achtige analyses richting te geven aan de verdere uitwerking van het kennisthema 'kennis van de burger'. Dit rapport is goeddeels gebaseerd op...

  23-12-2002

 9. Monitoring Nautische Veiligheid : eindrapport fase II : acties en aanbevelingen optimalisatie data RWS Rapportendatabank

  23-12-2002