Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Marktverkenning componenten DVM-systeem : een wereldwijde marktverkenning naar systeemdelen voor een duurzaam Verkeersmanagement systeem : versie 1.0 RWS Rapportendatabank

  Betreft het verslag van de marktverkenning naar COTS (Commercial Off The Shelf) producten voor generieke delen van het dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem van Rijkswaterstaat. Het rapport is als...

  2002

 2. Demonstrator ijkmeting spuisluizen Afsluitdijk : rapportage testmetingen april/mei 2001 : projectcode: SPD.006 RWS Rapportendatabank

  2002

 3. SIMONA : simulatiemodellen voor de natte waterstaat RWS Rapportendatabank

  SIMONA (SImulatie MOdellen NAtte waterstaat) is een verzameling wiskundige simulatiemodellen die het waterloopkundig kennissysteem van de Rijkswaterstaat vormt. Deze folder geeft de belangrijkste kenmerken...

  2002

 4. Toelichting bij de vegetatiekartering Boschplaat 1999 : op basis van false-colour luchtfoto's 1:10.000 RWS Rapportendatabank

  2002

 5. Vispassages bij Hagestein en Amerongen RWS Rapportendatabank

  Vertelt in het kort hoe de beide vispassages in de Lek bij de stuwcomplexen Hagestein en Amerongen er in 2004 uit komen te zien, zodat vanaf dat jaar de riviertrekvissen weer via de Neder-Rijn hun paaigronden...

  2002

 6. Monitoring Volga Akhtuba morphodynamics using Landsat images 1985-2001 RWS Rapportendatabank

  Analysis of the morphological changes in the river Volga and Akhtuba over the past twenty years. Morphological changes such as bank erosion, sedimenation and meander movement are studied using satellite...

  2002

 7. Aanvulling Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal RWS Rapportendatabank

  In de inspraak wordt vaak om verduidelijking gevraagd over gevolgen van de (toekomstige) status van de Kaloot als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Daarbij wordt onder andere gewezen op het conform...

  2002

 8. Mobility and road safety : Dutch road safety policy 2001 - 2020 : South African Transport Conference "Towards Building capacity and Accelerating Delivery" : Pretoria, 15 - 18 July 2002 RWS Rapportendatabank

  Discusses the Dutch policy towards road safety. Presents objectives and approach in the National Transport Plan (NVVP), the co-operation of all parties involved in transport safety policy, the integrated...

  2002

 9. Het nachtelijk uur en de kans op stralingsmist

  Voor het onderzoek naar de kans op stralingsmist zijn de waarnemingen, die gedurende de jaren 1980 tot en met 1999 door de bemande synoptische stations in Nederland zijn verricht, bewerkt. Aan de hand...

  2002

 10. Towards including desiccation in LCA RWS Rapportendatabank

  2002