Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2002

 1. Marktverkenning componenten DVM-systeem : een wereldwijde marktverkenning naar systeemdelen voor een duurzaam Verkeersmanagement systeem : versie 1.0

  Betreft het verslag van de marktverkenning naar COTS (Commercial Off The Shelf) producten voor generieke delen van het dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem van Rijkswaterstaat. Het rapport is als...

  2002

 2. Demonstrator ijkmeting spuisluizen Afsluitdijk : rapportage testmetingen april/mei 2001 : projectcode: SPD.006

  2002

 3. SIMONA : simulatiemodellen voor de natte waterstaat

  SIMONA (SImulatie MOdellen NAtte waterstaat) is een verzameling wiskundige simulatiemodellen die het waterloopkundig kennissysteem van de Rijkswaterstaat vormt. Deze folder geeft de belangrijkste kenmerken...

  2002

 4. Toelichting bij de vegetatiekartering Boschplaat 1999 : op basis van false-colour luchtfoto's 1:10.000

  2002

 5. Vispassages bij Hagestein en Amerongen

  Vertelt in het kort hoe de beide vispassages in de Lek bij de stuwcomplexen Hagestein en Amerongen er in 2004 uit komen te zien, zodat vanaf dat jaar de riviertrekvissen weer via de Neder-Rijn hun paaigronden...

  2002

 6. Monitoring Volga Akhtuba morphodynamics using Landsat images 1985-2001

  Analysis of the morphological changes in the river Volga and Akhtuba over the past twenty years. Morphological changes such as bank erosion, sedimenation and meander movement are studied using satellite...

  2002

 7. Mobility and road safety : Dutch road safety policy 2001 - 2020 : South African Transport Conference "Towards Building capacity and Accelerating Delivery" : Pretoria, 15 - 18 July 2002

  Discusses the Dutch policy towards road safety. Presents objectives and approach in the National Transport Plan (NVVP), the co-operation of all parties involved in transport safety policy, the integrated...

  2002

 8. Het nachtelijk uur en de kans op stralingsmist

  Voor het onderzoek naar de kans op stralingsmist zijn de waarnemingen, die gedurende de jaren 1980 tot en met 1999 door de bemande synoptische stations in Nederland zijn verricht, bewerkt. Aan de hand...

  2002

 9. Towards including desiccation in LCA

  2002

 10. Theorie- en voorbeeldengids : praktische handleiding voor projectleiders

  Bevat informatie die is opgedaan met het "Leertraject PPS" binnen Rijkswaterstaat.

  2002