Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. AVB contextmodel : architectuur voor verkeersbeheersing RWS Rapportendatabank

  In het project Architectuur voor Verkeersbeheersing (AVB) is een architectuur ontwikkeld voor verkeersbeheersing op het hoofdwegennet. In deze architectuur is uitgewerkt hoe het verkeersbeheersingssysteem,...

  2001

 2. Watermonitor 2001 : veiligheid en overlast, verdroging en watervervuiling RWS Rapportendatabank

  De Watermonitor is bedoeld om periodiek en op een systematische manier informatie te geven over de kennis, attitudes en opinies van relevante doelgroepen met betrekking tot het beleidsterrein "water".

  ...

  2001

 3. Testverslag nieuwe overlaatroutines WAQUA RWS Rapportendatabank

  2001

 4. AHN basisbestand versus gridbestand : over de mogelijke meerwaarde van de onregelmatige laserpunten ten opzichte van het 5m-grid RWS Rapportendatabank

  Het AHN is een nieuw landsdekkend digitaal hoogtebestand dat de vorm van Nederland driedimensionaal beschrijft. In dit rapport is gekeken naar de mogelijke meerwaarde van de onregelmatige laserpunten...

  2001

 5. Meervoudig ruimtegebrek in retentiegebieden langs de Maas : een verkenning naar kansen voor ruimte en water RWS Rapportendatabank

  2001

 6. The significance of attention and distraction in traffic RWS Rapportendatabank

  Study about inattentiveness, i.e. the car driver is alert but his/her attention is distracted by external factors entirely unrelated to the task of driving. Describes the theory of attention, the relationship...

  2001

 7. Sanering en inrichting Ketelmeer : voortgangsrapportage RWS Rapportendatabank

  2001

 8. Erosie en sedimentatie van verontreinigde vakken langs de Lek RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van het gebruik van de saneringsvisie Lek wil Directie Zuid-Holland de kennis van morfologische processen in en langs de Lek vergroten en toepasbaar te maken. Het doel hiervan is een algemeen...

  2001

 9. Debietmeting (ADCP) Roompot-Veerse dam : 15 januari 2001 RWS Rapportendatabank

  2001

 10. Definitiestudie Spui Afsluitdijk : fase 2 : bepaling spuilocatie en capaciteit RWS Rapportendatabank

  2001