Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Vegetatie, begrazing en vogels in een zoetwatermoeras : monitoringsprogramma Oostvaardersplassen 1999/2000 RWS Rapportendatabank

  2001

 2. Trac├ębesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling Hazeldonksestraat) RWS Rapportendatabank

  Heeft betrekking op het door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde deel van het Tracéebesluit Hogesnelheidslijn-Zuid d.d. 15 april 1998, waarin de Hazeldonksestraat is...

  2001

 3. Handleiding plan van aanpak ontwikkeling milieuzorgsysteem op het niveau van ISO 14001 voor Regionale Directies (RD's), Specialistische Diensten (SD's) en het Hoofdkantoor (als D3) van Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  Volgens het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3) dienen relevante overheidsdiensten uiterlijk in 2003 een milieuzorgsysteem op het niveau van ISO 14001 te hebben geimplementeerd. Milieuzorg heeft al jaren...

  2001

 4. NOOS - strategic plan : North West Shelf Operational Oceanographic System 2002 - 2006 RWS Rapportendatabank

  2001

 5. Stroombaanmeting (ADCP) Mond Oosterschelde : 18 oktober 2001 RWS Rapportendatabank

  2001

 6. Internationale ecologische verkenning Maas : huidig beleid en de ecologische doorwerking (fase 4) RWS Rapportendatabank

  2001

 7. Implementatie van de Europese kaderrichtlijn water : fase 2 : samenvattend eindverslag van de resultaten van de werkgroepen RWS Rapportendatabank

  2001

 8. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 192 : uitgebreid pakket in waterbodem - 6 november 2000 RWS Rapportendatabank

  2001

 9. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 206 : uitgebreid pakket Anorganisch in Waterbodem - 07 mei 2001 RWS Rapportendatabank

  2001

 10. Het mist : analyse mistproblematiek op rijkswegen RWS Rapportendatabank

  In hoofdstuk 2 wordt het probleem mist op het Nederlandse wegennet nader onder de loep genomen. Hoofdstuk 3 behandelt de kenmerken van het mistsysteem. Hoofdstuk 4 gaat in op de verwachte gevolgen en effecten...

  2001