Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Project vaste laag St. Andries : beslisdocument uitvoeringsfase : 15 januari 2001

  Beschrijft de projectresultaten van de uitvoeringsfase van het aanbrengen van een vaste laag op de bodem in de Waalbocht Sint Andries. Geëvalueerd worden de beheersaspecten en wordt verantwoording...

  2001

 2. Vegetatie, begrazing en vogels in een zoetwatermoeras : monitoringsprogramma Oostvaardersplassen 1999/2000

  2001

 3. Trac├ębesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling Hazeldonksestraat)

  Heeft betrekking op het door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigde deel van het Tracéebesluit Hogesnelheidslijn-Zuid d.d. 15 april 1998, waarin de Hazeldonksestraat is...

  2001

 4. Handleiding plan van aanpak ontwikkeling milieuzorgsysteem op het niveau van ISO 14001 voor Regionale Directies (RD's), Specialistische Diensten (SD's) en het Hoofdkantoor (als D3) van Rijkswaterstaat

  Volgens het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3) dienen relevante overheidsdiensten uiterlijk in 2003 een milieuzorgsysteem op het niveau van ISO 14001 te hebben geimplementeerd. Milieuzorg heeft al jaren...

  2001

 5. NOOS - strategic plan : North West Shelf Operational Oceanographic System 2002 - 2006

  2001

 6. Stroombaanmeting (ADCP) Mond Oosterschelde : 18 oktober 2001

  2001

 7. Internationale ecologische verkenning Maas : huidig beleid en de ecologische doorwerking (fase 4)

  2001

 8. Implementatie van de Europese kaderrichtlijn water : fase 2 : samenvattend eindverslag van de resultaten van de werkgroepen

  2001

 9. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 192 : uitgebreid pakket in waterbodem - 6 november 2000

  2001

 10. Laboratoriumevaluerend onderzoek project 206 : uitgebreid pakket Anorganisch in Waterbodem - 07 mei 2001

  2001