Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Rapportage 2e fase audit praktisch gebruik kwaliteitsystemen Waardse Alliantie en Botlekspoortunnel project Betuweroute RWS Rapportendatabank

  De audit heeft tot doel om op basis van een aantal steekproeven en onafhankelijk oordeel te geven over: de wijze van kwaliteitsbeheersing door de aannemer(s) en het technisch toezicht bij de werken...

  12-12-2001

 2. Nautische beoordeling effecten nevengeulen Merwedekanaal Vianen RWS Rapportendatabank

  12-12-2001

 3. Concept uitgangspunten beheerplannen nat 2004-2008 [DWW] RWS Rapportendatabank

  14-12-2001

 4. Data-analyse nauwkeurigheidswaterpassingen : visueel overzicht van de 2e, 3e, 4e en 5e NauwkeurigheidsWaterPassing RWS Rapportendatabank

  Verschaft inzicht in de grote aantallen NWP gegevens. Aan de hand van NWP data die gemiddeld om de 20-25 jaar ingewonnen wordt kunnen verplaatsingen van deze merken nauwkeurig vastgesteld worden.

  14-12-2001

 5. Vermoeiing stalen rijdekken : spanningspectra en levensduren voor trogstuiklassen en vrij opgelegde liggers RWS Rapportendatabank

  14-12-2001

 6. Plan van aanpak : Pettemer meetraai 2002 RWS Rapportendatabank

  15-12-2001

 7. Definitiestudie databases : gegevens voor het LCA : beoordelingsinstrument voor de ontwerpfase GWW-sector : eindrapport RWS Rapportendatabank

  15-12-2001

 8. Vermoeiing stalen rijdekken : praktijk S-N lijnen voor dekplaatscheur RWS Rapportendatabank

  17-12-2001

 9. Audit instandhoudingsfilosofie project Betuweroute : rapportage 1e fase RWS Rapportendatabank

  Doel is: de opdrachtgever te informeren over de activiteiten van het auditteam gedurende de eerste fase van de audit (augustus - september 2001); overeenstemming te bereiken met de geauditeerden inzake...

  17-12-2001

 10. Verbeteren van begroeiing op vooroeververdedigingen in het Benedenrivierengebied RWS Rapportendatabank

  18-12-2001