Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Beperkte mobiliteitsbehoefte? : Verkenning naar de vervoerbehoefte van mensen met beperkingen en handicaps in het kader van het onderzoeksproject Valide Vervoer, Deelrapport B in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Rapportendatabank

  De centrale vraag van dit deelraport luidt: "Wat is de kwantitatieve en kwalitatieve vervoerbehoefte van mensen met een beperking of handicap anno nu en anno 2030? Hiervoor wordt allereerst het aantal...

  12-2001

 2. Meerjarenplanning verhardingsonderhoud IVON2 2002-2008 Directie Limburg RWS Rapportendatabank

  In het kader van WegBeheer stellen de Directies jaarlijks hun Regionale Beheerplannen (droog) op. De wijze waarop dit dient te gebeuren, is verwoord in het zogenaamde "gele boekje" (uitgangspunten beheerplannen...

  12-2001

 3. Intermeuse : the Meuse reconnected : executive summary of the IRMA/SPONGE project RWS Rapportendatabank

  12-2001

 4. Kennisleemtes kribben : onderzoek naar gebruik en onderbouwing interventieniveaus RWS Rapportendatabank

  Inventarisatie van het gebruik van interventieniveaus in de instandhoudingsplannen van kribben en de bron en onderbouwing van die interventieniveaus. Bij het ontbreken van die onderbouwing zal in de evaluatie...

  12-2001

 5. Informatiebehoefte met betrekking tot beheersvragen rond grootschalig diep zandwinnen in de Noordzee RWS Rapportendatabank

  12-2001

 6. Een 1D netwerk morfodynamisch model voor het Noordelijk Deltabekken : opzet van het model : verslag RWS Rapportendatabank

  12-2001

 7. Rapport workshop "praktijkproef diepe zandwinput als informatiebron?" RWS Rapportendatabank

  12-2001

 8. Vormgevingsvisie A4 Burgerveen - Leiden RWS Rapportendatabank

  Behandelt de vormgeving van rijksweg 4 traject Burgerveen - Leiden als onderdeel van de A4 tussen Amsterdam en Den Haag - Rotterdam. Het doel is een optimale inpassing te bereiken van de snelweg in zijn...

  12-2001

 9. Beheerplan Nat (BPN) Utrecht : contractjaar 2002 planperiode 2003-2007 RWS Rapportendatabank

  12-2001

 10. Akoestische kwaliteit natuurgebieden : een verkenning RWS Rapportendatabank

  Dat verkeerslawaai het gedrag van diersoorten beïnvloedt is bekend. Zo is er bij weide- en bosvogels tijdens de broedperiode een effect van verstoring door wegverkeer geconstateerd met als indicatie...

  12-2001