Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Borging van publieke belangen in de waterketen : agenda voor een Rijksvisie op de toekomst RWS Rapportendatabank

  12-2001

 2. Effectiviteit tweede waterkeringen - fase 4 : definitief RWS Rapportendatabank

  Om de gevolgen van overstromingen en de aanvaardbaarheid van overstromingsrisico's te kunnen vaststellen, is het noodzakelijk het inundatiepatroon te kunnen voorspellen: Waar stroomt het water bij een...

  12-2001

 3. Effectiviteit tweede waterkeringen - fase 4.1 : toetsing waterkerend vermogen van (spoor)wegen : definitief RWS Rapportendatabank

  Om de gevolgen van overstromingen en de aanvaardbaarheid van overstromingsrisico's te kunnen vaststellen, is het noodzakelijk het inundatiepatroon te kunnen voorspellen: Waar stroomt het water bij een...

  12-2001

 4. Effectiviteit tweede waterkeringen - fase 4.2 : beoordelingssystematiek : definitief RWS Rapportendatabank

  Om meer inzicht in het inundatiepatroon te verkrijgen is in augustus 2000 een onderzoeksplan opgesteld om te onderzoeken in hoeverre regionale waterkeringen en andere lijninfrastructuurobjecten bedoeld...

  12-2001

 5. Effectiviteit tweede waterkeringen - fase 4.4 : Historische dijkdoorbraken : definitief RWS Rapportendatabank

  Op basis van aanwijzingen uit de literatuur geprobeerd inzicht te krijgen in de wijze waarop men in de loop van de tijd is omgegaan met dijkdoorbraken. Er wordt ingegaan op zichtbare kenmerken van historische...

  12-2001

 6. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2001 monitoringsprogramma van schar (Limanda limanda); Biologische gegevens van schar en milieukritische stoffen in schar RWS Rapportendatabank

  12-2001

 7. Rolling resistance of passenger car and heavy vehicle tyres RWS Rapportendatabank

  12-2001

 8. Samenwerkingsverband automatische voertuig geleiding RWS Rapportendatabank

  12-2001

 9. Mui-locaties in de eerste brekersbank bij Egmond aan Zee : een inventarisatie op basis van Argus-videobeelden RWS Rapportendatabank

  12-2001

 10. Oriƫnterend onderzoek waterbodem Beneden Merwede RWS Rapportendatabank

  12-2001