Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Aanpak agressie in het verkeer : verkenning van het probleem RWS Rapportendatabank

  Agressie in verkeer lijkt toe te nemen, evenals de politieke en maatschappelijke druk om agressie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel uiteenlopende ideeën en theorieën over agressie in...

  12-2001

 2. Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen : inventarisatie gegevens 1989-2000 RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van het beleid voor de bouwgrondstoffenvoorziening worden jaarlijks cijfers ingezameld over de productie en afzet van secundaire grondstoffen. Daarbij wordt tevens aandacht gegeven aan actuele...

  12-2001

 3. Instandhoudingsplan zeedijk Schiermonnikoog RWS Rapportendatabank

  12-2001

 4. Veiligheid en handhaving : verkennend onderzoek naar knel- en verbeterpunten in de handhaving van veiligheid in het goederenvervoer over de weg RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de vraag welke verbeterpunten er zijn in de uitvoering van de handhavingstaken en informatiestromen van de verschillende handhavingsdiensten, die toezien op de naleving van wet- en regelgeving...

  12-2001

 5. Praktijkmetingen aan geocontainers RWS Rapportendatabank

  In de periode van september tot november 2001 zijn een drietal praktijkmetingen uitgevoerd welke zich richten op het monitoren van het gedrag van geocontainers tijdens het valtraject. Waterdrukken, gronddrukken...

  12-2001

 6. Invloed van zandscheiding op de consolidatie-eigenschappen van Slufterspecie RWS Rapportendatabank

  12-2001

 7. Automated vehicle guidance (AVG) in Japan : state-of-the-art RWS Rapportendatabank

  12-2001

 8. Evaluatie Campagne Onnodig Links Rijden 2001 RWS Rapportendatabank

  Evaluatieonderzoek naar het bereik van en de waardering voor de campagne 'Onnodig Links Rijden 2001' enerzijds en de eventuele campagne-effecten inzake kennis bij en houding van de doelgroep anderzijds....

  12-2001

 9. Effectiviteit tweede waterkeringen - fase 4.3 : case study : definitief RWS Rapportendatabank

  In voorgaande onderzoeksfasen 1 en 2 is een beoordelingssystematiek ontwikkeld om de effectiviteit van tweede waterkeringen te beoordelen op grond van makkelijk herkenbare of achterhaalbare gegevens. De...

  12-2001

 10. Sprinklers in Japanese road tunnels : final report RWS Rapportendatabank

  Represent as good as possible the customs and experiences with sprinklers in Japanese tunnels.

  12-2001