Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Vergelijking afslagmodellen PC-Ring en Leidraad : vergelijking methodiek, invoer en resultaten voor een specifiek dwarsprofiel RWS Rapportendatabank

  In het kader van deze bureaustudie is een vergelijking gemaakt tussen het door TNO ontwikkelde PC-Ring programma en het WinKust 2000 pakket als representant van de huidige Leidraad voor duinafslag. Hiertoe...

  12-2001

 2. Rekenregels steenbestortingen: stromingsbelasting en transportmodel : aanvullende werkzaamheden op VOP 2000, steenstabiliteit : verslag onderzoek RWS Rapportendatabank

  In voorgaande jaren 1998-2000 is door RWS-DWW en WL / Delft Hydraulics i.h.k. van het Voortschrijdende Onderzoek Programma (VOP) het samenwerkingsproject?Steenstabiliteit? uitgevoerd. In het verlengde...

  12-2001

 3. Morphological development of side channels RWS Rapportendatabank

  12-2001

 4. Kabinetsstandpunt Mainportontwikkeling Rotterdam : Powerpoint presentatie RWS Rapportendatabank

  12-2001

 5. Een nieuwe Delta, een nieuw Mark-Vlietsysteem : uitwerking voorkeursvarianten : verslag onderzoek, hoofdrapport RWS Rapportendatabank

  12-2001

 6. Winstpunten en behoeften BPN [Beheerplan nat] : eindnotitie RWS Rapportendatabank

  Om aanknopingspunten te genereren voor het landelijk verbetertraject, en om het draagvlak voor het BPN en de motivatie binnen het BPN-proces te vergroten, zijn de winstpunten en behoeften die ten aanzien...

  12-2001

 7. Golfoploop en golfoverslag bij dijken : verzamelde notities bij het totstandkomen van de definitieve versie van het technisch rapport : periode februari - november 2001 RWS Rapportendatabank

  Deze bundel notities heeft tot doel om enkele zaken te documenten die in de laatste fase van de totstandkoming van het?Technisch rapport Golfoploop en golfoverslag bij dijken? een rol hebben gespeeld....

  12-2001

 8. Strategische visie Hollandse kust : verkenningen naar bestuurlijke en juridische aspecten in de kustzone RWS Rapportendatabank

  12-2001

 9. Onderzoek problematiek voorland RWS Rapportendatabank

  Doet verslag van onderzoek naar een aantal probleempunten die in de praktijk naar voren komen bij het toetsen en versterken van primaire waterkeringen, en dan met name aan de buitenzijde van de waterkering....

  12-2001

 10. Responsie van asfalt voor spanningsniveaus onder de éénmalige bezwijkspanningen gemeten met triaxiaalapparatuur in laboratorium DWW : meetrapport experimentele fase afstuderen RWS Rapportendatabank

  12-2001