Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Ontwikkeling van de ontgrondingskuil van krib bij km 900.330 RWS Rapportendatabank

  In de Waal in de buurt van Dodewaard aan de rechteroever van de Waal is krib 900.330 achterloops geworden, waarbij de verbinding met de oever verbroken is. Dit proces is gevolgd om te kijken hoe een achterloopse...

  12-2001

 2. Sobek-model Noordelijk Deltabekken, Nieuwe Merwede, Beneden Merwede en de Brabantse Biesbosch RWS Rapportendatabank

  Als eerste fase van een op Baseline gebaseerd model van het Noordelijk Deltabekken zijn de takken Nieuwe Merwede, Beneden Merwede met Sliedrechtsche Biesbosch, Wantij, Brabantse Biesbosch, Amer en een...

  12-2001

 3. Radarpilot MSW : radarniveaumeter in het Monitoring Systeem Water RWS Rapportendatabank

  01-12-2001

 4. Inventarisatie gebruik ligplaatsen : Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal RWS Rapportendatabank

  Veel schepen, die op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) varen, overnachten regelmatig langs het ARK, of liggen er een weekend. De directie Utrecht wil inzicht verkrijgen in het huidige en toekomstige...

  05-12-2001

 5. Aanbevelingen voor EKB-voorwaarden in Design- en Construct-contracten RWS Rapportendatabank

  Bevat het resultaat van de opdracht om voor het onderwerp Externe Kwaliteitsborging (EKB) generieke functionele eisen op te stellen voor Design- en Construct (D&C)-contracten. Gaat specifiek in...

  06-12-2001

 6. File-rapportage Limburg 1998-2000 RWS Rapportendatabank

  Deze file-rapportage heeft twee doelen, inzicht verschaffen in en analyse van de geregistreerde files op de rijkswegen in Provincie Limburg

  07-12-2001

 7. Raakvlakken waterbeleid 21e eeuw - kaderrichtlijn water : eindrapport RWS Rapportendatabank

  In het Nederlandse waterbeheer wordt in een tweetal trajecten nieuw beleid ontwikkeld en geïnplementeerd. In december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden (Richtlijn...

  10-12-2001

 8. MER Baggerspecieverwerking Koegorspolder : werkdocument: voorontwerpen alternatief 1 t/m 4 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de alternatieven die in de eerste periode van het opstellen van het MER zijn ontwikkeld. Verschaft achtergrondinformatie bij het concept MER van 1997/1998, maar sluit niet meer aan bij het MER...

  10-12-2001

 9. Verwerkingsopties van baggerspecie in beheersgebied DUT RWS Rapportendatabank

  Als gevolg van lozingen, andere vervuilende activiteiten en de sedimentatie van uit het achterland afkomstig verontreinigd slib, zijn de waterbodems in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Directie Utrecht...

  10-12-2001

 10. Rapportage 2e fase audit praktisch gebruik kwaliteitsystemen Waardse Alliantie en Botlekspoortunnel project Betuweroute RWS Rapportendatabank

  De audit heeft tot doel om op basis van een aantal steekproeven en onafhankelijk oordeel te geven over: de wijze van kwaliteitsbeheersing door de aannemer(s) en het technisch toezicht bij de werken...

  12-12-2001