Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. WONS waterkeren, thema rivieren en meren : toelichting op het programma 2002 e.v. RWS Rapportendatabank

  2001

 2. Algemene nota ontwerpuitgangspunten bekleding van de Noordoostpolderdijken : traject Ketelbrug - Ramspol RWS Rapportendatabank

  Gaat in op de algemene uitgangspunten, de randvoorwaarden en het hierop gebaseerde Gaat in op de algemene ontwerpuitgangspunten, de randvoorwaarden en het hierop gebaseerde ontwerpproces tot en met de...

  2001

 3. Communicatie diffuse bronnen RWS Rapportendatabank

  2001

 4. Internationale ecologische verkenning Maas : referentiebeelden voor het Maasbekken: de maximale potentieel natuurlijke ontwikkeling (fase 3) RWS Rapportendatabank

  2001

 5. Op zoek naar een methode om vrij opgeloste gehaltes van organische verontreiniging in poriewater te meten RWS Rapportendatabank

  2001

 6. Handboek veilig en gezond ontwerpen voor alle Hoofdafdelingen van de Bouwdienst Rijkswaterstaat: Natte Infrastructuur, Droge Infrastructuur, Waterbouw, Projectuitvoering en Diensten RWS Rapportendatabank

  Leidt stapsgewijs tot een vertaling van de wettelijke verplichtingen in ontwerp en bestek, administratieve bepalingen, een Veiligheids- en Gezondheids- (V&G) plan ontwerpfase en voor de beheerfase...

  2001

 7. Afname van de driehoeksmossel in het Markermeer : inventarisatie naar de mogelijke oorzaak van de afname van driehoeksmosselen in het Markermeer in de periode 1993-2000 RWS Rapportendatabank

  Tissen 1993 en 2000 is de driehoeksmossel in het Markermeer met ongeveer 50% afgenomen. Inventarisatie wordt gedaan naar de mogelijke oorzaak van de afname in deze periode. Slib wordt gezien als hoofdveroorzaker...

  2001

 8. Emissiekader NW4 : de uitvoeringsstrategie van Rijkswaterstaat voor het emissiebeleid van de Vierde Nota Waterhuishouding : stand van zaken landelijke projecten RWS Rapportendatabank

  Beknopt overzicht van allerlei projecten binnen Rijkswaterstaat in relatie tot Emissiekader NW4. De projecten zijn: -Regiodiagnostiek (handreiking gebiedsonderzoeken); -Wie moet wat?; -Instrumenten voor...

  2001

 9. Workshop : contributions to coastal zone management in Mozambique : proceedings : Eduaro Mondlane University Maputo, Mozambique ; 1 - 2 June 2000 RWS Rapportendatabank

  The work presented included applied research and monitoring, management, institutional set up, national and regional integration. The demands for alleviation of poverty and promotion of sustainable development,...

  2001

 10. Project vaste laag St. Andries : beslisdocument uitvoeringsfase : 15 januari 2001 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de projectresultaten van de uitvoeringsfase van het aanbrengen van een vaste laag op de bodem in de Waalbocht Sint Andries. Geëvalueerd worden de beheersaspecten en wordt verantwoording...

  2001