Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 2002-2005

  2001

 2. WONS waterkeren, thema rivieren en meren : toelichting op het programma 2002 e.v.

  2001

 3. Algemene nota ontwerpuitgangspunten bekleding van de Noordoostpolderdijken : traject Ketelbrug - Ramspol

  Gaat in op de algemene uitgangspunten, de randvoorwaarden en het hierop gebaseerde Gaat in op de algemene ontwerpuitgangspunten, de randvoorwaarden en het hierop gebaseerde ontwerpproces tot en met de...

  2001

 4. Communicatie diffuse bronnen

  2001

 5. Internationale ecologische verkenning Maas : referentiebeelden voor het Maasbekken: de maximale potentieel natuurlijke ontwikkeling (fase 3)

  2001

 6. Visstand- en visserijbeheerplan Brabantse Kanalen West 2001-2011

  Dit Visserij- en vistandbeheerplan verwoordt de visie het Samenwerkingsverband Visstandbeheer Brabantse Kanalen West (SVBK) op het te voeren visserij- en visstandbeheer binnen het westelijk gedeelte...

  2001

 7. Op zoek naar een methode om vrij opgeloste gehaltes van organische verontreiniging in poriewater te meten

  2001

 8. Handboek veilig en gezond ontwerpen voor alle Hoofdafdelingen van de Bouwdienst Rijkswaterstaat: Natte Infrastructuur, Droge Infrastructuur, Waterbouw, Projectuitvoering en Diensten

  Leidt stapsgewijs tot een vertaling van de wettelijke verplichtingen in ontwerp en bestek, administratieve bepalingen, een Veiligheids- en Gezondheids- (V&G) plan ontwerpfase en voor de beheerfase...

  2001

 9. Afname van de driehoeksmossel in het Markermeer : inventarisatie naar de mogelijke oorzaak van de afname van driehoeksmosselen in het Markermeer in de periode 1993-2000

  Tissen 1993 en 2000 is de driehoeksmossel in het Markermeer met ongeveer 50% afgenomen. Inventarisatie wordt gedaan naar de mogelijke oorzaak van de afname in deze periode. Slib wordt gezien als hoofdveroorzaker...

  2001

 10. Emissiekader NW4 : de uitvoeringsstrategie van Rijkswaterstaat voor het emissiebeleid van de Vierde Nota Waterhuishouding : stand van zaken landelijke projecten

  Beknopt overzicht van allerlei projecten binnen Rijkswaterstaat in relatie tot Emissiekader NW4. De projecten zijn: -Regiodiagnostiek (handreiking gebiedsonderzoeken); -Wie moet wat?; -Instrumenten voor...

  2001