Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2001

 1. Op de juiste route? : rapport klanttevredenheidsonderzoek : door AVV bij DGG : periode mei-september 2001

  Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is na te gaan hoe de waardering is van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG) voor het functioneren van de Adviesdienst Verkeer & Vervoer (AVV), en...

  2001

 2. Toetsing en auditing van opdrachtnemers : vormgeven aan en voorbereiden op besluitvorming inzake het uitvoeren van externe audits

  Bevat de resultaten van een onderzoek uitgevoerd bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat inzake het uitvoeren van externe audits.

  2001

 3. Handreiking Watertoets : waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten : bestuurlijke notitie watertoets

  De watertoets is een instrument waarmee plannen worden getoetst op de mate waarin zij rekening houden met het beleid om het water in Nederland meer ruimte te geven.

  2001

 4. Handboek projectmatig werken : projectmatig werken binnen de droge dienstkringen van de directie Oost-Nederland

  2001

 5. Oude Zuiderzeedijken hebben een goede staat van dienst : bewezen sterkte van de dijken langs het Markermeer, het Gooimeer, het Eemmeer, het Nijkerkernauw en de Eem

  De voormalige Zuiderzeedijken langs het Markermeer, het Gooimeer, het Eemmeer, het Nijkerkernauw en langs de Eem zijn sterker dan gedacht, waardoor de kostenschatting door dijkversterking lager uitvalt...

  2001

 6. Hydraulische randvoorwaarden buitenhaven Vlissingen

  2001

 7. Verspreiding van malariamuggen in de Rijn-Maas Delta in 2001

  2001

 8. Juridische aspecten vergunningverlening mestbewerking en -verwerking : handreiking

  2001

 9. Mogelijkheden voor implementatie van Diffusive Gradients in Thin films (DGT) binnen het Nederlandse waterbeheer

  2001

 10. Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 2002-2005

  2001