Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2000

 1. Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied : ontwikkelingen, knelpunten, potenties RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt de ontwikkeling besproken van de broedpopulaties van kustbroedvogels (kluut, bontbekplevier, strandplevier, meeuwen en sterns) in het Noordelijk Deltagebied gedurende de 20e eeuw....

  2000

 2. Decentraal vervoermanagementbeleid: mogelijkheden en belemmeringen : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Studie naar de vraag welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn voor gemeenten, provincies en kaderwetgebieden ten aanzien van het inpassen van vervoermanagement in hun (verkeers)beleid.

  2000

 3. Uitvoeringsplan baggerspeciedepot Koegorspolder : pps verkenning RWS Rapportendatabank

  Geeft een antwoord op de vraag of een meerwaarde voor het project 'baggerspeciedepot Koegorspolder' door middel van Publiek-Private-Samenwerking (PPS) haalbaar is.

  2000

 4. Overzicht meetgegevens ten behoeve van het SCALWEST model RWS Rapportendatabank

  2000

 5. Belevingswaarden van de Nederlandse Noordzeekust RWS Rapportendatabank

  Een breed onderzoek uitgevoerd naar de kustbeleving van mensen ten behoeve van het landelijke kustbeleid. Het onderzoek bestond uit een viertal onderdelen: een literatuuronderzoek, interviews met verschillende...

  2000

 6. Vluchten boven Wolderwijd, Nuldernauw, Veluwemeer en Drontermeer 1999 : heldere plekken in relatie tot aanwezigheid van waterplanten en kleuren van het water RWS Rapportendatabank

  In het kader van BOVAR werden in de periode maart tot en met november 6 vluchten uitgevoerd boven het wolderwijd, Nuldernauw, Veluwemeer en Drontermeer. Het doel van deze vluchten was een indruk te verkrijgen...

  2000

 7. Scheepvaartprognoses Lekkanaal : aanvullende prognoses RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden de werkzaamheden beschreven, die uitgevoerd zijn voor het maken van scheepvaartprognoses voor het Lekkanaal volgens het Divided Europe (DE)- en Global Competetion (GC)-scenario. Vervolgens...

  2000

 8. Flexibele infrastructuur en ICT : flexibele infrastructuur RWS Rapportendatabank

  Essay in het kader van het innovatiethema "Flexibele Infrastructuur". Dit thema is een onderdeel van het innovatieprogramma "Wegen naar de Toekomst". In dit essay komen het 'archit...

  2000

 9. Evaluatie van de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier : eindconcept RWS Rapportendatabank

  2000

 10. Beleidsvisie recreatie toervaart Nederland BRTN 2000 RWS Rapportendatabank

  Deze Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) 2000 is een vervolg op de visies van 1990 en 1997. De omvang van de projectenstroom ter verbetering van het toervaartnet, de ontwikkelingen in de toervaart...

  2000