Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2000

 1. Toelichting bij de vegetatiekartering Westerschelde 1998 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000/10000 RWS Rapportendatabank

  Het gekarteerde gebied omvat de begroeide buitendijkse gebieden.

  2000

 2. Reproductienauwkeurigheid : pilot 2 : het Rijn-Maasmondmodel Rijmamo-grof-3D RWS Rapportendatabank

  2000

 3. Calamiteitenplan voor de natte infrastructuur : deel I: basisplan ; deel II operationeel deel RWS Rapportendatabank

  De Directie Noord-Holland is beheerder van het Noordzeekanaal en het Noordhollandse deel van de Waddenzee. Op grond van haar beheerstaken is ze ook verantwoordelijk voor de bestrijding van calamiteiten...

  2000

 4. Logistiek en flexibele infrastructuur : flexibele infrastructuur RWS Rapportendatabank

  Essay in het kader van het innovatiethema "Flexibele Infrastructuur". Dit thema is een onderdeel van het innovatieprogramma "Wegen naar de Toekomst". Dit essay gaat in op het begrip...

  2000

 5. Luchtkwaliteit langs het Nederlandse snelwegennet in 2010 : analyse van knelpunten en oplossingen RWS Rapportendatabank

  2000

 6. De Projectorganisatie Betuweroute nader belicht RWS Rapportendatabank

  Folder waarin de organisatie, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende onderdelen van de Projectorganisatie Betuweroute worden belicht. De Projectorganisatie is een samenwerkingsverband van...

  2000

 7. Trac├ębesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling IV) RWS Rapportendatabank

  Bevat de resultaten van een onderzoek naar het effect van de aanleg en exploitatie van de HSL-Zuid op het functioneren van het Rekencentrum Wilgenplas.

  2000

 8. IH en meten RWS Rapportendatabank

  2000

 9. Toelichting bij de vegetatiekarting Terschelling - Groene Strand 1999 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:2000 RWS Rapportendatabank

  In het verleden is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van herstel van de natuurwaarden in Het Groene Strand. Het noordelijk gedeelte hiervan is vroeger door een dijkje van zee-invloed afgeschermd,...

  2000

 10. Onderzoeksprogramma 2000: afdeling personenvervoer RWS Rapportendatabank

  Onderzoeksprogramma voor het jaar 2000 van de afdeling Personenvervoer (VMP) van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). De projecten zijn gegroepeerd in clusters: prestatie en benutting ; prijsbeleid...

  2000