Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2000

 1. Regionaal Beheerplan Droog 2001-2006 RWS Rapportendatabank

  In dit Regionaal Beheerplan Droog, dat een onderdeel is van het project Wegbeheer 2000, wordt aangegeven hoe Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland de beleidsdoelstelling voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid,...

  2000

 2. Debietmeting (ADCP) Raai-VII Oosterschelde : 14 september 2000 RWS Rapportendatabank

  2000

 3. Internationale ecologische verkenning Maas : oriƫntatie en projectaanpak (fase 1) RWS Rapportendatabank

  2000

 4. Materiaalkundige en constructieve aspecten : flexibele infrastructuur RWS Rapportendatabank

  Essay in het kader van het innovatiethema "Flexibele Infrastructuur". Dit thema is een onderdeel van het innovatieprogramma "Wegen naar de Toekomst". In dit essay worden een aantal...

  2000

 5. Waqua-faseringsberekeningen IJsselmonding : verslag mathematisch modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Doel van deze studie is het bepalen van het effect van de ingrepen in het Ketelmeer op de waterstand bij het splitsingspunt Kattendiep / Keteldiep bij een MHW-afvoer (1/1250 jaar), en bij afvoeren met...

  2000

 6. Vroegere ruimte voor Rijntakken : verslag RWS Rapportendatabank

  Studie, verricht om inzicht te verkrijgen in de veranderingen in de omvang van het overstroombare gebied van de Rijntakken, in het bijzonder sedert 1850.

  2000

 7. Kansrijke alternatieven voor intelligente en ondergrondse logistieke systemen (ILS/OLS) : eindrapportage RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de strategische besluitvorming omtrent Ondergrondse Logistieke Systemen (OLS) en het verbindend net (landelijk netwerk) is meer inzicht nodig in de kansrijkheid en de effecten van mogelijke...

  2000

 8. Aanbevolen werkwijzen AutoCAD 2000 RWS Rapportendatabank

  Eind maart 1999 is AutoCAD 2000 uitgebracht. Vervolgens is in opdracht van de vakgroep I&A Ontwikkeling infrastructuur AWO/COGO, onderzoek uitgevoerd naar de consequenties daarvan. Conclusie was dat...

  2000

 9. Visions for the Rhine RWS Rapportendatabank

  2000

 10. Experiences with a biological monitor - the Cellsense RWS Rapportendatabank

  2000