Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2000

 1. Port development Gujarat Programme (PODEG) : Budget document phase II : 01-10-2000 till 31-12-2001 RWS Rapportendatabank

  01-12-2000

 2. Verslag toekomst meetstations op proef project - vier druppels in een hoogwater? RWS Rapportendatabank

  04-12-2000

 3. Kostenopbouw verwerkingsprijs voor hydrocyclonage van baggerspecie : definitief rapport RWS Rapportendatabank

  04-12-2000

 4. Het gebruik door dieren van faunapassages van Directie Utrecht : studie van locaties op de A27, A28 en A12; vierstobbenwallen, één groenstrook en één float land RWS Rapportendatabank

  06-12-2000

 5. Werkwijze AKWA november 2000 RWS Rapportendatabank

  06-12-2000

 6. Onderzoek naar de beschikbare literatuur omtrent de invloed van vegetatie nabij rijkswegen op de fysieke verspreiding, het invangen en het omzetten van luchtverontreiniging RWS Rapportendatabank

  In opdracht van van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Delft is een onderzoek ingesteld naar de beschikbare literatuur omtrent de invloed van vegetatie...

  07-12-2000

 7. Visualisatie van de vaklodingen van de Waddenzee : literatuurstudie RWS Rapportendatabank

  08-12-2000

 8. Spoorbrug Maastricht : een onderzoek naar de mogelijke toekomst van de spoorbrug over de Maas te Maastricht RWS Rapportendatabank

  08-12-2000

 9. Onderzoek naar het vervuilen en reinigen van ZOAB-platen (deze opdracht is een vervolg op een reeds in 1999 uitgevoerde opdracht. Deze rapportage betreft alle werkzaamheden zoals uitgevoerd in 1999 en 2000) RWS Rapportendatabank

  08-12-2000

 10. Evaluatie spitsstrook A4 : onderzoek naar het effect van de openstelling van een spitsstrook op de A4 richting Amsterdam tussen de aansluitingen Nieuw Vennep en Hoofddorp : definitief RWS Rapportendatabank

  De spitsstrook op de A4 is een van de vijf benuttingsprojecten die Rijkswaterstaat op het hoofdwegennet uitvoert. Deze projecten zijn gericht op een uitbreiding van de capaciteit zonder grootschalige aanleg...

  08-12-2000