Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2000

 1. Mogelijke toepassingen van uitkomende grond bij uitbreiding ligplaatsen in het Lekkanaal RWS Rapportendatabank

  Voor het Lekkanaal is besloten na te gaan welke mogelijkheden er zijn om hergebruik en verwerking van uitkomende grond te stimuleren. Inventarisatie en beoordeling.

  12-2000

 2. Simulation of the tunnelling process with DIEKA : version 1 RWS Rapportendatabank

  Sub report of the Delft Cluster project "Large deformations in the geotechnics". The subject of the main project is to develop a three dimensional finite element (FE) model for soil penetration purposes....

  12-2000

 3. Slibmodellering in VVM : rapport RWS Rapportendatabank

  12-2000

 4. Een overzicht ten behoeve van het herkennen van grof zand voor de beton- en metselzandwinning in de Noordzee RWS Rapportendatabank

  12-2000

 5. Large-scale sand extraction offshore The modelling of large-scale sand extraction pits RWS Rapportendatabank

  12-2000

 6. Inzicht in extreme golfcondities : stormmetingen en SWAN berekeningen RWS Rapportendatabank

  12-2000

 7. Modification first-guess SWAN & Bench mark tests for SWAN RWS Rapportendatabank

  12-2000

 8. Stofhinder tijdens lichteren van zeeschepen in zeepoort IJmond (2) RWS Rapportendatabank

  12-2000

 9. ITM Hubertustunnel : vervolg-nota toeritten RWS Rapportendatabank

  Presenteert het in de ogen van de Bouwdienst meest optimale ontwerp. Daarnaast zullen met name voor de schachten mogelijke alternatieven worden genoemd. Daarbij wordt vooruitgelopen op resultaten van de...

  01-12-2000

 10. Betononderzoek oude sluis te Grave RWS Rapportendatabank

  01-12-2000