Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2000

 1. Akoestisch onderzoek naar aanpassingen van de Zeepoort IJmond in het kader van de MER RWS Rapportendatabank

  De ontwikkeling van Zeepoort IJmuiden leidt tot geluidsbronnen als gevolg van industriële activiteiten, waaronder afgemeerde schepen, en als gevolg van varende schepen. De geluidsbelastingen die hierdoor...

  21-12-2000

 2. De A73 en de natuur in 2000 Actualisatie van natuurgegevens en toetsing aan nieuwe wetgeving en beleid RWS Rapportendatabank

  Het Projectbureau A73-zuid wil bij de verdere uitwerking en implementatie van de plannen voor de A73-Zuid enerzijds kunnen beschikken over de meest actuele informatie over natuurwaarden en anderzijds...

  22-12-2000

 3. Infiltratie van neerslag in constructies met gerijpte baggerspecie : eindrapport RWS Rapportendatabank

  In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van ijkswaterstaat heeft Tauw een modelonderzoek uitgevoerd naar de infiltratiemogelijkheden in constructies met gerijpte baggerspecie. Aanleiding voor...

  27-12-2000

 4. Uitvoering Kustlijnzorg Noord-Holland: proces, organisatie en communicatie RWS Rapportendatabank

  27-12-2000