Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Nautische onderzoeken SM2V : een overzicht van de nautische onderzoeken die door de werkgroep Nautica van SM2V zijn uitgevoerd in de periode september 1997 tot december 1999 RWS Rapportendatabank

  Overzicht van nautische onderzoeken met als doel een passende oplossing aan te reiken voor het ruimteprobleem van de haven van Rotterdam en daarbij tegelijkertijd de leefbaarheid in het havengebied te...

  1999

 2. Waterstandsmetingen Selenapolder Land van Saeftinge : 10 sept. t/m 12 okt. 1999 RWS Rapportendatabank

  1999

 3. Monitoring Drie-bussensysteem Dordrecht : november 1996 - maart 1998 : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Studie naar de effecten van de invoering van een nieuw, kwalitatief hoogwaardig openbaar-vervoersysteem en van de herzonering in Dordrecht. Waaraan zijn de waargenomen effecten toe te schrijven en zijn...

  1999

 4. State of the art on monitoring and assessment of groundwaters RWS Rapportendatabank

  Describes the state of the art of relevant elements of groundwater monitoring and assessment which should result in up-to-date recommendations that can be used for formulation of guidelines. The report...

  1999

 5. Ecologische effecten van grootschalige zandwinning : werkdocument t.b.v. visieontwikkeling op kustplannen RWS Rapportendatabank

  In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van de effecten op het ecologisch functioneren van de Noordzee en de kustzone, welke mogelijk optreden als gevolg van grootschalige zandwinning. De veranderingen...

  1999

 6. Tussentijdse evaluatie 48'/43' verruiming en stortbeleid Westerschelde RWS Rapportendatabank

  1999

 7. Stroom- en sedimentmeting Raai-7 Pas van Terneuzen/Everingen : 24 en 25 juni 1998 RWS Rapportendatabank

  1999

 8. MDMA en rijgedrag : studie 1: onderzoeksopzet RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden de voorbereidende activiteiten voor experimenteel onderzoek beschreven in het kader van een studie naar de effecten van MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine, ofwel Ecstasy) op...

  1999

 9. LWI-rivieren : Integraal monitoringsysteem voor 3D geometrische informatie van de rivier met behulp van sonar en remote sensing RWS Rapportendatabank

  De interesse voor het inwinnen van geometrische informatie van rivier-systemen is sterk toegenomen sinds de extreme waterstanden midden jaren 90. Ook de grote projecten rond bijvoorbeeld de Maas, de...

  1999

 10. Project Mainportontwikkeling Rotterdam; oplossingsrichting Zuidwest-Nederland : industriƫle luchtverontreiniging RWS Rapportendatabank

  Rapport over de luchtverontreiniging als gevolg van industriƫle aktiviteiten voor de oplossingsrichting Zuidwest-Nederland, in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR).

  1999