Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Vierde Nota Waterhuishouding - Nota van Antwoord : de inspraakreacties gelezen, samengevat en beantwoord RWS Rapportendatabank

  Samenvatting van de inspraakreacties op de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) met daarachter het antwoord van de regering. Alle 99 reacties zijn betrokken bij de opstelling van de regeringsbeslissing en...

  1999

 2. Milieu-inventarisatie zeeweringen Westerschelde RWS Rapportendatabank

  1999

 3. Zandverlies op diep water aan de Hollandse kust RWS Rapportendatabank

  Onderzoek om inzicht te verschaffen in de precieze locatie, omvang en oorzaken van het zandverlies op diep water en de gevolgen daarvan voor het kustgedrag.

  1999

 4. Waterstandsmetingen Selenapolder Land van Saeftinge : 6 t/m 27 april 1999 RWS Rapportendatabank

  1999

 5. Risicobeheersing bij complexe systemen: aanpakvarianten RWS Rapportendatabank

  1999

 6. Evaluatie van het project 'Fryske Diken' : evaluatie van de effecten van geïntensiveerd politietoezicht in het verkeer in Friesland in de periode februari-december 1998 RWS Rapportendatabank

  Verslag van een evaluatieonderzoek naar de effecten van het geïntensiveerde politietoezicht op rijsnelheden, alcohol gebruik en gordelgebruik. Ook wordt het effect op het aantal ongevallen beschouwd....

  1999

 7. Project Mainportontwikkeling Rotterdam; oplossingsrichting Zuidwest-Nederland : geur en grof stof RWS Rapportendatabank

  Rapport waarin wordt ingegaan op de aspecten geur en grof stof in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) voor de oplossingsrichting Zuidwest-Nederland.

  1999

 8. Evaluatie Prorail : Repro 91-96 : management samenvatting RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar het treingebruik in Nederland en specifiek op de corridor Amsterdam - Dordrecht in de periode 1991 -1996.

  1999

 9. MONISNEL : Monitoring van plaagalgen : Oosterschelde : bijgewerkt t/m week 30 RWS Rapportendatabank

  1999

 10. Holocene coastal evolution of the southeastern part of the North Sea : hypotheses on factors and processes controlling long-term coastal evolution: a literature review RWS Rapportendatabank

  Discusses long-term coastal evolution, the controlling factors and processes, the spatial and temporal variability and the interplay between the short-term and long-term processes. Investigates the existence...

  1999