Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Pilot study to investigate the potential of optical fibers for in-situ measurements of trace contaminants in water and sediment = Pilot studie inzake de bepaling van gradienten van organische microverontreinigingen in sediment en water m.b.t. lange polymeer gecoate fibers RWS Rapportendatabank

  Evaluation of SPME (solid phase microextaction)to measure dissolved concentrations of hydrophobic organics in the field or in field samples (water and sediment).

  1999

 2. Effectmodel 'duurzaam veilig' : resultaten van de raadpleging van aspirant-gebruikers en een voorstel voor de ontwikkeling van een model RWS Rapportendatabank

  Gaat in op de gang van zaken rond de besluitvorming met betrekking tot de invoering van duurzaam-veilige maatregelen. Daarbij wordt ingegaan op de beschikbare en ontbrekende gegevens die nodi zijn bij...

  1999

 3. Project Mainportontwikkeling Rotterdam; oplossingsrichting Zuidwest-Nederland : bodemkwaliteit Zuidwest-Nederland RWS Rapportendatabank

  Verslag van een onderzoek naar de huidige bodemkwaliteit in Zuidwest-Nederland.

  1999

 4. Emissiekader NW4 : de uitvoeringsstrategie van Rijkswaterstaat voor het emissiebeleid van de vierde nota waterhuishouding : deel A RWS Rapportendatabank

  1999

 5. Beleidsontwikkeling in de Noordzee van 1930-1999 RWS Rapportendatabank

  1999

 6. Stroom- en sedimentmeting Raai-2 Nauw van Bath/Schaar v.d. Noord : 8 oktober 1998 RWS Rapportendatabank

  1999

 7. Evaluatie vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude RWS Rapportendatabank

  1999

 8. Biologische monitoring zoete rijkswateren 1995 RWS Rapportendatabank

  Dit biologische monitoringsprogramma wordt sinds 1992 uitgevoerd als onderdeel van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Deze vierde jaarrapportage geeft een overzicht van...

  1999

 9. A new mix design method based on a volumetric approach RWS Rapportendatabank

  An experimental method, based on a volumetric approach, was developed for mix design of a crushed stone asphalt concrete with recycling of 40% polymer modified porous asphalt granulate. The basic principle...

  1999

 10. Project Mainportontwikkeling Rotterdam; oplossingsrichting Zuidwest-Nederland : externe veiligheid RWS Rapportendatabank

  Overzicht van alle externe-veiligheidsbeschouwingen m.b.t. de reeds aanwezige of nog te vestigen chemische industrie op de locaties Moerdijk, Kanaalzone en Vlissingen.

  1999