Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Beleidsinstrumenten : overzicht van het economisch instrumentarium

  Gaat in op de voornaamste oorzaken van milieuproblemen van de Noordzee, waarbij ook aan de internationale aspecten niet voorbij wordt gegaan. Bovendien wordt een overzicht geschetst van de beschikbare...

  1999

 2. Pilot study to investigate the potential of optical fibers for in-situ measurements of trace contaminants in water and sediment = Pilot studie inzake de bepaling van gradienten van organische microverontreinigingen in sediment en water m.b.t. lange polymeer gecoate fibers

  Evaluation of SPME (solid phase microextaction)to measure dissolved concentrations of hydrophobic organics in the field or in field samples (water and sediment).

  1999

 3. Effectmodel 'duurzaam veilig' : resultaten van de raadpleging van aspirant-gebruikers en een voorstel voor de ontwikkeling van een model

  Gaat in op de gang van zaken rond de besluitvorming met betrekking tot de invoering van duurzaam-veilige maatregelen. Daarbij wordt ingegaan op de beschikbare en ontbrekende gegevens die nodi zijn bij...

  1999

 4. Project Mainportontwikkeling Rotterdam; oplossingsrichting Zuidwest-Nederland : bodemkwaliteit Zuidwest-Nederland

  Verslag van een onderzoek naar de huidige bodemkwaliteit in Zuidwest-Nederland.

  1999

 5. Emissiekader NW4 : de uitvoeringsstrategie van Rijkswaterstaat voor het emissiebeleid van de vierde nota waterhuishouding : deel A

  1999

 6. Beleidsontwikkeling in de Noordzee van 1930-1999

  1999

 7. Stroom- en sedimentmeting Raai-2 Nauw van Bath/Schaar v.d. Noord : 8 oktober 1998

  1999

 8. Evaluatie vispassage Oranjesluizen te Schellingwoude

  1999

 9. Biologische monitoring zoete rijkswateren 1995

  Dit biologische monitoringsprogramma wordt sinds 1992 uitgevoerd als onderdeel van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Deze vierde jaarrapportage geeft een overzicht van...

  1999

 10. A new mix design method based on a volumetric approach

  An experimental method, based on a volumetric approach, was developed for mix design of a crushed stone asphalt concrete with recycling of 40% polymer modified porous asphalt granulate. The basic principle...

  1999