Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Adviespunten voor vervoersmanagement in beeld : strategie, werkwijze en effecten RWS Rapportendatabank

  In het kader van kennisoverdracht is inzicht gewenst in de verschillende vormen van stimulering van vervoersmanagement die zijn ontstaan. Dit inzicht wordt niet gewenst om één bepaalde aanpak...

  1999

 2. Validatie rapport voor sediment bioassays met larven van de Japanse oester, Crassostrea gigas RWS Rapportendatabank

  1999

 3. Een groene riem onder het Natte Hart : evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied = evaluation of nature development projects in the Dutch lake IJsselmeer area RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het resultaat van een evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied. Inmiddels zijn elf projecten in het IJsselmergebied aangelegd. Tien van de elf projecten zijn ge...

  1999

 4. Samenvatting startnotitie IJzeren Rijn RWS Rapportendatabank

  De IJzeren Rijn is een goederenspoorlijn die de haven van Antwerpen met het Duitse Ruhrgebied verbindt. De spoorlijn is niet meer in gebruik voor het goederentransport. Een gedeelte van de spoorlijn...

  1999

 5. Aanbod en resultaten van verkeerseducatie : een onderzoeksopzet : opzet van een vragenlijststudie onder leerlingen en scholen van het voortgezet onderwijs RWS Rapportendatabank

  Verslag van een voorbereiding naar het verkeerseducatieaanbod in de basisvorming en naar de resultaten van dit aanbod bij leerlingen.

  1999

 6. Project Kennisbeleid RWS Rapportendatabank

  Analyse van de situatie op het gebied van kennismanagement voor en bij Verkeer en Waterstaat. Ingegaan wordt o.a. op kennis in het algemeen en het ontsluiten daarvan, op de kwaliteit van de kennisfunctie...

  1999

 7. Relatie tussen bioassays en chemische analyses = Relation between bioassays and chemical analyses RWS Rapportendatabank

  1999

 8. An inventory of wader counts in northwest Europe's intertidal areas RWS Rapportendatabank

  An inventory was made of the available counts of coastal waders in northwest Europe. It includes bird counts and some additional ecological parameters from Denmark, Germany, The Netherlands, Belgium, northern...

  1999

 9. De rode draad door Flevoland : een halve eeuw stedenbouw RWS Rapportendatabank

  Beschreven wordt de stedenbouw in Flevoland van de afgelopen halve eeuw. Als een rode draad kan de geschiedenis van de Flevolandse steden en dorpen, die in het kader van het Zuiderzeeproject zijn gebouwd,...

  1999

 10. Beleidsinstrumenten : overzicht van het economisch instrumentarium RWS Rapportendatabank

  Gaat in op de voornaamste oorzaken van milieuproblemen van de Noordzee, waarbij ook aan de internationale aspecten niet voorbij wordt gegaan. Bovendien wordt een overzicht geschetst van de beschikbare...

  1999