Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Balansen voor de Veluwerandmeren : de verwachting voor 2030

  Op basis van de water- en stofbalansen 1990-1997, interviews met beheerders, betrokkenen en deskundigen, aangevuld met een literatuurstudie is de balans voor 2030 opgesteld. Het doel van dit rapport is...

  1999

 2. Adviespunten voor vervoersmanagement in beeld : strategie, werkwijze en effecten

  In het kader van kennisoverdracht is inzicht gewenst in de verschillende vormen van stimulering van vervoersmanagement die zijn ontstaan. Dit inzicht wordt niet gewenst om één bepaalde aanpak...

  1999

 3. Validatie rapport voor sediment bioassays met larven van de Japanse oester, Crassostrea gigas

  1999

 4. Een groene riem onder het Natte Hart : evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied = evaluation of nature development projects in the Dutch lake IJsselmeer area

  Beschrijft het resultaat van een evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied. Inmiddels zijn elf projecten in het IJsselmergebied aangelegd. Tien van de elf projecten zijn ge...

  1999

 5. Samenvatting startnotitie IJzeren Rijn

  De IJzeren Rijn is een goederenspoorlijn die de haven van Antwerpen met het Duitse Ruhrgebied verbindt. De spoorlijn is niet meer in gebruik voor het goederentransport. Een gedeelte van de spoorlijn...

  1999

 6. Aanbod en resultaten van verkeerseducatie : een onderzoeksopzet : opzet van een vragenlijststudie onder leerlingen en scholen van het voortgezet onderwijs

  Verslag van een voorbereiding naar het verkeerseducatieaanbod in de basisvorming en naar de resultaten van dit aanbod bij leerlingen.

  1999

 7. Project Kennisbeleid

  Analyse van de situatie op het gebied van kennismanagement voor en bij Verkeer en Waterstaat. Ingegaan wordt o.a. op kennis in het algemeen en het ontsluiten daarvan, op de kwaliteit van de kennisfunctie...

  1999

 8. Relatie tussen bioassays en chemische analyses = Relation between bioassays and chemical analyses

  1999

 9. An inventory of wader counts in northwest Europe's intertidal areas

  An inventory was made of the available counts of coastal waders in northwest Europe. It includes bird counts and some additional ecological parameters from Denmark, Germany, The Netherlands, Belgium, northern...

  1999

 10. De rode draad door Flevoland : een halve eeuw stedenbouw

  Beschreven wordt de stedenbouw in Flevoland van de afgelopen halve eeuw. Als een rode draad kan de geschiedenis van de Flevolandse steden en dorpen, die in het kader van het Zuiderzeeproject zijn gebouwd,...

  1999