Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43' : voortgangsrapportage periode 1997 - 1998 : rapport 3 RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van morfologische, fysische, chemische en biologische aspecten. Het meetprogrmma is er in hoofdzaak op gericht om veranderingen in de Westerschelde op het niveau van het gehele watersysteem...

  1999

 2. Validatie met het CSM 8 model RWS Rapportendatabank

  1999

 3. Uitslag enquĂȘte bedrijfsrestaurant Smedinghuis RWS Rapportendatabank

  Uitslag van de enquête, gehouden onder de medewerkers van Directie IJsselmeergebied en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en nog een aantal andere mensen,...

  1999

 4. Chemische monitoring Loswal Noordwest Situatie 1998 RWS Rapportendatabank

  Bespreekt de resultaten van de bepaling van diverse microverontreinigingen: zware metalen, PCB's, PAK's, en organotin verbindingen in mariene sedimenten. De monsters zijn in juli/augustus 1998 verzameld...

  1999

 5. De applicator onder de loep : onderzoek naar (on)mogelijkheden van de Applicator : Nieuw Regionaal Model RWS Rapportendatabank

  De applicator is een softwarepakket dat bedoeld is om effecten van beleidsmaatregelen binnen het Nieuw Regionaal Model (NRM) te analyseren. De (on)mogelijkheden van de toepassing van de Applicator worden...

  1999

 6. Emissies ladingrestanten binnenvaart onder loep : een onderzoek naar de emissies op het oppervlaktewater door ladingrestanten van de beroepsbinnenvaart RWS Rapportendatabank

  1999

 7. Elementaire leerdoelen voor verkeerseducatie : meningen van experts over verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs RWS Rapportendatabank

  Bevat de uitkomsten van een onderzoek ten behoeve van de beantwoording van de beleidsvraag naar 'elementaire voorwaarden (kennis en vaardigheden) voor veilige verkeersdeelname'.

  1999

 8. Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43' : een eerste evaluatie van de bagger- en stortstrategie : rapport 4 RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze evaluatie is een studie te doen naar de veranderingen in morfologie en ecologie van de Westerschelde in de periode 1997-1998 gerekend vanaf het begin van de verruimingswerkzaamheden....

  1999

 9. Registratieloze registratie en dataloze database : anticiperend onderzoek 1998-1999 RWS Rapportendatabank

  Dit rapport beschrijft het werk dat uitgevoerd is in het kader van het Anticiperend Onderzoek (AO) 1998-1999 van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). In dit AO wordt gezocht naar de 'registratieloze...

  1999

 10. Balansen voor de Veluwerandmeren : de verwachting voor 2030 RWS Rapportendatabank

  Op basis van de water- en stofbalansen 1990-1997, interviews met beheerders, betrokkenen en deskundigen, aangevuld met een literatuurstudie is de balans voor 2030 opgesteld. Het doel van dit rapport is...

  1999