Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43' : voortgangsrapportage periode 1997 - 1998 : rapport 3

  Beschrijving van morfologische, fysische, chemische en biologische aspecten. Het meetprogrmma is er in hoofdzaak op gericht om veranderingen in de Westerschelde op het niveau van het gehele watersysteem...

  1999

 2. Validatie met het CSM 8 model

  1999

 3. Uitslag enquĂȘte bedrijfsrestaurant Smedinghuis

  Uitslag van de enquête, gehouden onder de medewerkers van Directie IJsselmeergebied en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en nog een aantal andere mensen,...

  1999

 4. Chemische monitoring Loswal Noordwest Situatie 1998

  Bespreekt de resultaten van de bepaling van diverse microverontreinigingen: zware metalen, PCB's, PAK's, en organotin verbindingen in mariene sedimenten. De monsters zijn in juli/augustus 1998 verzameld...

  1999

 5. De applicator onder de loep : onderzoek naar (on)mogelijkheden van de Applicator : Nieuw Regionaal Model

  De applicator is een softwarepakket dat bedoeld is om effecten van beleidsmaatregelen binnen het Nieuw Regionaal Model (NRM) te analyseren. De (on)mogelijkheden van de toepassing van de Applicator worden...

  1999

 6. Emissies ladingrestanten binnenvaart onder loep : een onderzoek naar de emissies op het oppervlaktewater door ladingrestanten van de beroepsbinnenvaart

  1999

 7. Elementaire leerdoelen voor verkeerseducatie : meningen van experts over verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs

  Bevat de uitkomsten van een onderzoek ten behoeve van de beantwoording van de beleidsvraag naar 'elementaire voorwaarden (kennis en vaardigheden) voor veilige verkeersdeelname'.

  1999

 8. Richtlijnen vaarwegen [1999]

  Definitief eindrapport van de Commissie Vaarweg Beheerders (CVB). Na een kort overzicht van de geschiedenis van de CVB volgen de 'Richtlijnen voor afmetingen en vormgeving van vaarwegen voor beroepsvaart...

  1999

 9. Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43' : een eerste evaluatie van de bagger- en stortstrategie : rapport 4

  Het doel van deze evaluatie is een studie te doen naar de veranderingen in morfologie en ecologie van de Westerschelde in de periode 1997-1998 gerekend vanaf het begin van de verruimingswerkzaamheden....

  1999

 10. Registratieloze registratie en dataloze database : anticiperend onderzoek 1998-1999

  Dit rapport beschrijft het werk dat uitgevoerd is in het kader van het Anticiperend Onderzoek (AO) 1998-1999 van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). In dit AO wordt gezocht naar de 'registratieloze...

  1999