Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Performance verbeteringen Meldwerk : rapport verhoogde beschikbaarheid RWS Rapportendatabank

  Het MELDWERK systeem is binnen en buiten Rijkswaterstaat een essentiële bron van informatie over de beschikbaarheid van het wegennet. MELDWERK dient over een actueel overzicht te beschikken van...

  15-12-1999

 2. Performance verbeteringen Meldwerk : testrapport verbeteringen RWS Rapportendatabank

  Het MELDWERK systeem is binnen en buiten Rijkswaterstaat een essentiële bron van informatie over de beschikbaarheid van het wegennet. MELDWERK dient over een actueel overzicht te beschikken van...

  15-12-1999

 3. Nader bodemonderzoek steunpunt A12 Maarsbergen te Maarn RWS Rapportendatabank

  Op de onderzoekslocatie is een Steunpunt van Rijkswaterstaat aanwezig. In het voorgaande oriënterend onderzoek zijn in de vaste bodem verontreinigingen met cyanide aangetroffen en in het grondwater...

  15-12-1999

 4. Luchthaven naar zee RWS Rapportendatabank

  16-12-1999

 5. Vlootplan 2000-2005 : meetvaartuigen RWS Rapportendatabank

  16-12-1999

 6. Bevlogen beteugelen samenvatting : advies over de beheersing van de doorlooptijd van het project 'Ontwikkeling Nationale Luchthaven [Lange termijn'] RWS Rapportendatabank

  17-12-1999

 7. Rivier Actie Programma : Effecten van de Kaderrichtlijn Water voor het Hunzestroomgebied RWS Rapportendatabank

  Dit rapport geeft een overzicht van effecten die de EU- Kaderrichtlijn Water kan hebben op het bestuurlijk en praktisch beheer van een klein stroomgebied als de Hunze. Het doel van het rapport is het geven...

  17-12-1999

 8. Geluidbelasting vanwege Schiphol : redesign met 11 varianten : verfijnde rastermaaswijdte, geselecteerde banenstelsels, (beperkte) routeoptimalisatie, maximum capaciteit

  17-12-1999

 9. 'Bevlogen beteugelen' : advies over de beheersing van de doorlooptijd van het project 'Ontwikkeling Nationale Luchthaven Lange termijn' : samenvatting RWS Rapportendatabank

  17-12-1999

 10. 'Bevlogen beteugelen' : advies over de beheersing van de doorlooptijd van het project 'Ontwikkeling Nationale Luchthaven Lange termijn' onderzoeksrapportage RWS Rapportendatabank

  17-12-1999