Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. Memo aan Projectgroep Invoering Sobek-model Noordelijk Deltabekken : test 3 : uitvoeren van de jaarsom 1998 RWS Rapportendatabank

  08-12-1999

 2. Monitoring van biologische effecten van verontreiniging op het broedsucces van Aalscholvers in de Dordtse Biesbosch en op de Ventjagersplaten in 1999 RWS Rapportendatabank

  08-12-1999

 3. Ecotoxicologische effecten op macrofauna van ijzer(II)sulfaatdosering in de Afgedamde Maas RWS Rapportendatabank

  Sinds 1976 wordt ijzer(II)sulfaat (FeSO4) toegevoegd aan het water in de Afgedamde Maas. Bekend is dat deze stof effecten kan hebben op aquatische organismen. Ten einde na te gaan of er effecten optreden...

  08-12-1999

 4. Economisch belang mainport Schiphol RWS Rapportendatabank

  09-12-1999

 5. Duurzaam Stadsverkeer en Ruimtelijke Ordening, woekeren met ruimte of tijdig aanhaken : 9 december 1999 RWS Rapportendatabank

  Verslag van de themadag“Duurzaam Stadsverkeer en Ruimtelijke Ordening, woekeren met ruimte of tijdig aanhaken” van 9 december 1999. Dit verslag bevat de gehouden lezingen: Verkeer en Stedenbouw...

  09-12-1999

 6. Inventarisatie deelstroomgebieden Maas traject Eijsden-Hedel : volgens de Blauwe Knooppunten methodiek RWS Rapportendatabank

  10-12-1999

 7. Marktaandeel Nederlandse zeehavens RWS Rapportendatabank

  Analyse van de concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens in de Hamburg Le Havre range (HLH-range). Gezocht wordt naar verklaringen voor de afname van het marktaandeel en de betekenis daarvan voor...

  10-12-1999

 8. Meervoudig ruimtegebruik in de kustzone : deelrapport 9 RWS Rapportendatabank

  Deze studie heeft als doel een instrument te leveren dat een realistische en onderbouwde voorspelling kan maken van de natuurwaarden van nieuwe en tijdelijke terrestrische natuur voor verschillende...

  12-12-1999

 9. Rivier Actie Programma : Verkenning vernieuwing in stroomgebieden : Met als case het stroomgebied van de Vecht RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden een aantal theorieën over vernieuwing in organisaties toegepast op waterbeheer in het algemeen en stroomgebieden in het bijzonder. Vervolgens wordt middels een aantal interviews...

  14-12-1999

 10. Rivier Actie Programma : Organisatiestructuur volgens stroomgebieden : Onderzoek naar ervaringen van Waterschap De Dommel met een organisatiestructuur gebaseerd op stroomgebieden RWS Rapportendatabank

  In dit rapport is gekeken naar de voordelen en nadelen Van. een organisatiestructuur volgens stroomgebieden bij een waterbeheerder. Waterschap De Dommel heeft sinds enige tijd zijn beheersgebied in drie...

  15-12-1999