Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. De natte ruimte : steunpunt impuls waterbeheer en ruimtelijke inrichting

  1999

 2. Modelleren van de morfologische ontwikkeling Nieuwe Merwede : 2 DH-modellering en LHEC gebruikt voor segregatie zand-slib

  1999

 3. Startnotitie A2 : traject Oudenrijn - Deil

  Als eerste aanzet om (toekomstige) fileproblemen bij de verkeersafwikkeling op de A2 (RW2) tussen de knooppunten Oudenrijn en Deil te bestrijden is deze startnotitie opgesteld. Hierin wordt aangegeven...

  1999

 4. Monitor vervoersmanagement 1998 : 6e enquête, 2e analyse ReMove : eindrapport

  In dit rapport wordt inzicht verkregen in de stand van zaken met betrekking tot vervoermanagement in Nederland, zowel wat betreft kennis, houding als gedrag. Er zijn via twee 'sporen' gegevens verzameld...

  1999

 5. Emissiekader NW4 : voorstel voor de uitvoeringsstrategie van Rijkswaterstaat voor het emissiebeleid - inclusief handhaving - van de Vierde Nota Waterhuishouding

  Beknopt overzicht van het emissiebeleid en handhaving, waarbij duidelijk wordt waarom, hoe, met wie en in welke volgorde Rijkswaterstaat dit beleid wil uitvoeren in de komende jaren.

  1999

 6. Een Kalman filter voor het kuststrook model

  1999

 7. OSM-metingen Westerschelde SCALDIS - 400 project : 22 april t/m 26 mei 1999

  1999

 8. Huidige en toekomstige werkbelasting verkeersco├Ârdinatoren VTS Den Helder : eindrapport

  Onderzoek naar de huidige en toekomstige werkbelasting van de verkeerscoördinatoren van het VTS (vessel traffic services) Den Helder.

  1999

 9. Afvoerverdeling Rijntakken : een verkenning van de mogelijkheden en effecten van een andere afvoerverdeling onder maatgevende omstandigheden

  De resultaten van de studie "Afvoerverdeling Rijntakken" worden weergegeven en besproken. Vier mogelijke alternatieven voor de afvoerverdeling over de Rijntakken zijn bekeken. Het effect van...

  1999

 10. Vervoeren en Verankeren : onderzoek naar doorvoerstromen en logistieke activiteiten

  Beschrijft het economisch belang van de doorvoer door Nederland en de potenties die er nog zijn op dit vlak. Onderzoekt voorts locatiefactoren die het mogelijk maken logistieke activiteiten te verrichten....

  1999