Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1999

 1. De natte ruimte : steunpunt impuls waterbeheer en ruimtelijke inrichting PUC

  1999

 2. Modelleren van de morfologische ontwikkeling Nieuwe Merwede : 2 DH-modellering en LHEC gebruikt voor segregatie zand-slib PUC

  1999

 3. Startnotitie A2 : traject Oudenrijn - Deil PUC

  Als eerste aanzet om (toekomstige) fileproblemen bij de verkeersafwikkeling op de A2 (RW2) tussen de knooppunten Oudenrijn en Deil te bestrijden is deze startnotitie opgesteld. Hierin wordt aangegeven...

  1999

 4. Monitor vervoersmanagement 1998 : 6e enquête, 2e analyse ReMove : eindrapport PUC

  In dit rapport wordt inzicht verkregen in de stand van zaken met betrekking tot vervoermanagement in Nederland, zowel wat betreft kennis, houding als gedrag. Er zijn via twee 'sporen' gegevens verzameld...

  1999

 5. Emissiekader NW4 : voorstel voor de uitvoeringsstrategie van Rijkswaterstaat voor het emissiebeleid - inclusief handhaving - van de Vierde Nota Waterhuishouding PUC

  Beknopt overzicht van het emissiebeleid en handhaving, waarbij duidelijk wordt waarom, hoe, met wie en in welke volgorde Rijkswaterstaat dit beleid wil uitvoeren in de komende jaren.

  1999

 6. Een Kalman filter voor het kuststrook model PUC

  1999

 7. OSM-metingen Westerschelde SCALDIS - 400 project : 22 april t/m 26 mei 1999 PUC

  1999

 8. Huidige en toekomstige werkbelasting verkeersco├Ârdinatoren VTS Den Helder : eindrapport PUC

  Onderzoek naar de huidige en toekomstige werkbelasting van de verkeerscoördinatoren van het VTS (vessel traffic services) Den Helder.

  1999

 9. Monitoringstelsel Planwet verkeer en vervoer PUC

  Nagegaan wordt in hoeverre het mogelijk is om een monitoringstelsel Planwet verkeer en vervoer te bouwen, waarin het verkeers- en vervoerbeleid van alle betrokken bestuurslagen op de essentiële...

  1999

 10. Een kader voor verkeerseducatie : inventarisatie van ontwikkelingen in en rond verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs PUC

  Geeft een inventarisatie van de ontwikkelingen op het gebied van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs. Beschrijft achtereenvolgens ontwikkelingen op het terrein van het onderwijsbeleid, de organisatie...

  1999