Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1998

 1. Vierde Nota waterhuishouding Regeringsbeslissing : Verkorte versie

  Samenvatting van de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). De hoofddoelstelling van de NW4 houdt in: het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden van gezonde en veerkrachtige...

  1998

 2. Interpolatie in AMOR met DIGIPOL : testresultaten met: 2 Gbyte intern geheugen op de HP-J210

  Test in opdracht van de directie IJsselmeergebied met als doel uit te zoeken wat de maximale mogelijkheden zijn voor het vergridden van data op de Hewlett-Packard J210.

  1998

 3. Discussienota verkeer en vervoer RWS Noord-Nederland

  In 1997 is de discussienota "Aanzet (lange termijn) visie verkeer en vervoer in Noord-nederland" verschenen. Deze nota is naar de provincies en naar enkele gemeenten in het noorden gezonden....

  1998

 4. Van informatiebehoefte naar monitoring

  1998

 5. CUR/PBV-commissie D41 "Eisenpiramide bodembeschermende voorzieningen" : fase 1 : piramide van regelgeving

  Geeft de resultaten van de eerste fase. Daarin heeft de commissie getracht om een structuur op te zetten die zal moeten leiden tot gelijkwaardigheid en vergelijkbaarheid van de te stellen eisen aan...

  1998

 6. Telematica en 'duurzaam-veilig'

  Dl. I Toepassingsmogelijkheden. Resultaten van een verkenning naar toepassingsmogelijkheden van telematicasystemen binnen 'duurzaam-veilig'. De centrale vraag luidt: op wat voor wijze kan het instrument...

  1998

 7. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 1997/98

  1998

 8. Optimalisatie en kwaliteitscontrole van de analyse van biomarkers in minerale olie

  1998

 9. Rijden onder invloed in de provincie Drenthe, 1996-1997 : ontwikkeling van het alcoholgebruik door automobilisten in weekendnachten

  Verslag van onderzoek naar het alcoholgebruik van automobilisten in de provincie Drenthe, in vrijdag- en zaterdagnachten van het najaar van 1997. De dalende tendens van het rijden onder invloed in de provincie...

  1998

 10. Milieubeeld Goederenvervoer

  De brochure beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage van goederenvervoer aan de verschillende thema's van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). Geeft de omvang van de emissies van het totale...

  1998