Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1998

 1. Standaardbestek voor verkeersregelinstallaties 1997 (SBV 1997) en Eisen verkeersregelinstallaties 1997 (EV 1997) RWS Rapportendatabank

  Opvolger van Standaardbestek voor verkeersregelinstallaties 1990 en van Eisen verkeersregelinstallaties 1990.

  1998

 2. Horizon van het Europese goederenvervoer per spoor : Betuweroute RWS Rapportendatabank

  Brochure over de voortgang van het project Betuweroute, de spoorlijn die de Rotterdamse haven rechtstreeks verbindt met het Europese achterland. Geeft informatie over de procedures, het tracé, de...

  1998

 3. Watervogels in IJmeer en zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 1997/98 RWS Rapportendatabank

  1998

 4. Kwantitatieve analyse van beheersmaatregelen voor de trajecten Hulhuizen en Haalderen RWS Rapportendatabank

  Het Waalproject omvat de verruiming van de vaarweg van de Waal. Voor de knelpunten in de bochten bij Haalderen en Hulhuizen is de toepassing van bodemschermen voorzien. Als eerste zullen de schermen bij...

  1998

 5. Het zoet in de pap : een literatuurstudie naar de effecten van verhoogde zoetwatertoevoer op commercieel belangrijke soorten in de Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  Doel van deze studie is gegevens te verschaffen over wat het minimum zoutgehalte is waarbij de commercieel belangrijke schelp- en schaaldieren die in de Oosterschelde voorkomen, kunnen overleven.

  1998

 6. Fysiche-, morfologische- en biotischemetingen Eems-Dollard estuarium 1998 RWS Rapportendatabank

  1998

 7. Chemtox II : consistentie van milieubeleid en gevaar voor het mariene ecosysteem RWS Rapportendatabank

  Het CHEMTOX model heeft ten doel de stofbeoordeling bij calamiteiten te structureren en te onderbouwen, ter bevordering van de snelheid en uniformiteit van de advisering. Het doel van de onderhavige studie...

  1998

 8. Fytoplanktononderzoek voor het biologisch monitoringsprogramma Rijkswateren 1997 (RIZA) RWS Rapportendatabank

  1998

 9. Actieplan SSZ 1998 : met toelichting RWS Rapportendatabank

  In het actieplan zijn de inhoudelijke zwaartepunten voor de programma-uitvoering van Stiller, schoner en zuiniger verkeer en vervoer in het stedelijk gebied (SSZ) voor 1998 aangegeven. Het biedt ook het...

  1998

 10. Voorschrift voor de berekening van de geluidsbelasting in Kosteneenheden (Ke) ten gevolge van het vliegverkeer RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de bestrijding van de geluidhinder door vliegtuigen legt de luchtvaartwet regels vast m.b.t. de zonering rondom luchtvaartterreinen. Beschrijft de methodieken voor de berekening van de...

  1998