Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1998

 1. Maatgevende vrachtauto's voor het ontwerp van autosnelwegen : onderzoek ten behoeve van het computerprogramma SimVra+ RWS Rapportendatabank

  Voor het ontwerp van het verticaal alignement van een autosnelweg zijn karakteristieken van vrachtauto?s in belangrijke mate bepalend. De Richtlijnen voor het Ontwerpen van Autosnelwegen (ROA) geven onder...

  15-12-1998

 2. Intern milieuzorgsysteem WAU - interne bedrijfsvoering en vervoer : Operationeel plan RWS Rapportendatabank

  In het Nationaal Milieubeleidsplan d.d. 25 mei 1989 werd door de Tweede Kamer een aantal actiepunten opgenomen, die gericht zijn op de milieubedrijfsvoering van de rijksdienst. Een van die actiepunten...

  17-12-1998

 3. Rapport betreffende MER Hollandsch Diep, Haringvliet-oost RWS Rapportendatabank

  Rapport over continu elektrisch sonderen.

  18-12-1998

 4. Oriƫnterend onderzoek waterbodem Wantij RWS Rapportendatabank

  22-12-1998

 5. Hoeveelheden en bewerkingskosten BSA-producten in 1996, 2000, 2005 en 2015 : model ter berekening hoeveelheden in de verschillende afzetstromen en kosten slibverwerking : eindrapport RWS Rapportendatabank

  22-12-1998

 6. De Ruit Midden-Brabant, categoriseringsplan Duurzaam Veilig : resultaten workshop RWS Rapportendatabank

  In opdracht van het SMB (Samenwerkingsverband Midden-Brabant) is een studie verricht naar de problematiek van het doorgaande (sluip)-verkeer en het vrachtverkeer in het SMB-gebied Noordwest. Dit gebied...

  23-12-1998