Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1998

 1. Projectopdracht vervanging betonnen remmingwerk Prins Bernhardsluis te Tiel

  Werkafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dient als leidraad voor de uit te voeren werkzaamheden.

  08-12-1998

 2. Maatgevende vrachtauto's voor het ontwerp van autosnelwegen : onderzoek ten behoeve van het computerprogramma SimVra+

  Voor het ontwerp van het verticaal alignement van een autosnelweg zijn karakteristieken van vrachtauto?s in belangrijke mate bepalend. De Richtlijnen voor het Ontwerpen van Autosnelwegen (ROA) geven onder...

  15-12-1998

 3. Intern milieuzorgsysteem WAU - interne bedrijfsvoering en vervoer : Operationeel plan

  In het Nationaal Milieubeleidsplan d.d. 25 mei 1989 werd door de Tweede Kamer een aantal actiepunten opgenomen, die gericht zijn op de milieubedrijfsvoering van de rijksdienst. Een van die actiepunten...

  17-12-1998

 4. Rapport betreffende MER Hollandsch Diep, Haringvliet-oost

  Rapport over continu elektrisch sonderen.

  18-12-1998

 5. De Ruit Midden-Brabant, categoriseringsplan Duurzaam Veilig : resultaten workshop

  In opdracht van het SMB (Samenwerkingsverband Midden-Brabant) is een studie verricht naar de problematiek van het doorgaande (sluip)-verkeer en het vrachtverkeer in het SMB-gebied Noordwest. Dit gebied...

  23-12-1998