Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1998

 1. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : technisch inhoudelijke en integrerende studie : verslag fase 5 : inundatierisico

  De vergelijking van de mate van bedreiging die van een water uitgaat kan worden uitgevoerd aan de hand van het risicoprofiel. Het risicoprofiel is gedefinieerd als het inundatierisico dat alle aanliggende...

  1998

 2. Aanzet tot een auditprotocol

  Een verkeersveiligheidsaudit is bedoeld om in verschillende stadia van de uitwerking en de uitvoering van infrastructuurprojecten een onafhankelijk expert-advies te krijgen voor een optimale uitwerking...

  1998

 3. Karakterisering organohalogenen in het effluent van tankautoreinigingsbedrijven

  1998

 4. Uitgangspunten NRM Arnhem-Nijmegen : regionale basisvariant 2010

  Beschrijft de uitgangspunten van de Regionale Basisvariant 2010 van het integrale verkeers- en vervoermodel NRM Arnhem-Nijmegen (versie 1.1) dat erop gericht is de vergelijkbaarheid tussen de prognoses...

  1998

 5. Vergelijking dynamische modellen DYNDART, CONTRAM, INTEGRATION : integratie resultaten deelstudies

  Teneinde de presentaties van een aantal dynamische verkeersmodellen te beoordelen en te vergelijken, zijn de verkeersmodellen DYNDART, CONTRAM en INTEGRATION toegepast in een identiek wegennetwerk en onder...

  1998

 6. Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Mainportontwikkeling Rotterdam

  1998

 7. Startnotitie behorend bij het MER voor de winning van beton- en metselzand op de Noordzee

  1998

 8. Balansposten van de Veluwerandmeren : beschrijving van de periode 1990-1997

  Er wordt een overzicht gegeven van de verzamelde gegevens van de balansposten. Om de dataset per balanspost compleet te krijgen zijn aannames gedaan en vele berekeningen uitgevoerd. Alle handelingen zijn...

  1998

 9. Evaluatie toeritdosering A8 / Kolkweg

  Evaluatiestudie naar de toeritdoseerinstallatie (TDI) A8 / Kolkweg. Het doseerlicht is ingesteld om oneigenlijk gebruik van de toerit door sluipverkeer tegen te gaan en om het invoegproces vanaf de...

  1998

 10. Ruimte voor Rijntakken : een project waarin gezamenlijke overheden adviseren over duurzaam veilige inrichting van het rivierengebied Bovenrijn, IJssel, Nederrijn/Lek tot Schoonhoven, Waal tot Gorinchem

  Geeft informatie over o.a. achtergrond en aanpak van het project Ruimte voor Rijntakken, waarin provincies, gemeenten, waterschappen en rijksdiensten een gezamenlijk advies opstellen aan de Minister...

  1998