Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1998

 1. Flora of the Volga Delta : a check list of the vascular plants of the Volga Delta, Russia RWS Rapportendatabank

  Based on a Memorandum Of Understanding (MOU) between the Russian Federation of Science and the Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management, Dutch and Russian institutes signed a co-operation...

  1998

 2. Spookrijden RWS Rapportendatabank

  Een spookrijder is een weggebruiker, die een rijbaan met eenrichtingsverkeer vooruit tegen de rijrichting in berijdt. Deze publicatie gaat vooral in op het verschijnsel spookrijden op autosnelwegen. Daarbij...

  1998

 3. Aanleg verkeersknooppunt Almere A27/A6 : wegwerkzaamheden aan de A6 van april 1998 tot eind 1999 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het doel van de werkzaamheden voor de aanleg van het verkeersknooppunt aan de A6 en de gevolgen voor de weggebruiker.

  1998

 4. Balansen van de Veluwerandmeren : resultaten en analyse van de periode 1990-1997 RWS Rapportendatabank

  Er wordt een globaal overzicht gegeven van de relevante parameters over de periode 1990 tot en met 1997. Het doel daarvan is een beschrijving van de periode te geven. De resultaten van de calibratie van...

  1998

 5. Onafhankelijk onderzoek Markermeer : technisch inhoudelijke en integrerende studie : verslag fase 5 : inundatierisico RWS Rapportendatabank

  De vergelijking van de mate van bedreiging die van een water uitgaat kan worden uitgevoerd aan de hand van het risicoprofiel. Het risicoprofiel is gedefinieerd als het inundatierisico dat alle aanliggende...

  1998

 6. MER schelpenwinning : ter onderbouwing van landelijk beleid RWS Rapportendatabank

  Uitgangspunt van deze milieu-effectrapportage is de winning van 350.000 m3 schelpmateriaal in de Waddenzee, Delta en Kustzone. In dit kader worden het uitbreidingsalternatief en het nulalternatief onderzocht...

  1998

 7. Zwischenbericht zur Betuweroute RWS Rapportendatabank

  Bericht dem Vorsitzenden der Zweiten Kammerübergeben im Rahmen der Verfahrensregelung bei Grossprojekten. Bespricht die Planung und Entwicklung der Schienenverbindung für den Güterverkehr,...

  1998

 8. Rijkswaterstaat en LWI: ervaringen en lessen voor de toekomst RWS Rapportendatabank

  Het onderzoeksprogramma Land Water Milieu Informatietechnologie (LWI) ontwikkelt sinds de start in 1993 instrumenten waarmee effecten van geplande infrastructuurprojecten in beeld worden gebracht. Het...

  1998

 9. Aanzet tot een auditprotocol RWS Rapportendatabank

  Een verkeersveiligheidsaudit is bedoeld om in verschillende stadia van de uitwerking en de uitvoering van infrastructuurprojecten een onafhankelijk expert-advies te krijgen voor een optimale uitwerking...

  1998

 10. Karakterisering organohalogenen in het effluent van tankautoreinigingsbedrijven RWS Rapportendatabank

  1998