Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1998

 1. Kansen voor stroomminnende vissen : methodiek voor de bemonstering van de visgemeenschap in uiterwaarden RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de inzichten in bemonsteringsmethodieken, planning en verwerking van resultaten die zijn opgedaan in een diversiteit aan habitattypen, variërend van ondiep tot diep stilstaand, langs de...

  1998

 2. Normen en eisen voor fietsverlichting, fietszitjes en voor-reflectoren : een voorstel voor de verbetering van kwaliteitseisen voor fietsverlichting en -accessoires aan de hand van een door TNO-WT opgesteld overzicht van normen en eisen, en een opiniepeiling onder de fietsbranche en (belangen)organisaties RWS Rapportendatabank

  In het onderzoek is vastgesteld welke activiteiten ondernomen kunnen worden om binnen een termijn van vijf jaar te komen tot invoering van kwaliteitseisen voor nieuw op de markt gebrachte fietsen. Het...

  1998

 3. Meetplan vissen 1997-2000 RWS Rapportendatabank

  1998

 4. Risico's voor de waterkwaliteit in het IJsselmeergebied door vliegtuigcalamiteiten bij een luchthaven in het Markermeer RWS Rapportendatabank

  Verkennende studie om de risico's voor de waterkwaliteit, en in het bijzonder de drinkwatervoorziening, ten gevolge van eventuele vliegtuigcalamiteiten, in kaart te brengen.

  1998

 5. Dynamisch kustbeheer : midden en oostelijk Terschelling : een advies over het beheer van de kustzone van paal 8 tot paal 26 op Terschelling RWS Rapportendatabank

  Het advies over het beheer bevat een streefbeeld waar natuurlijke processen in het duingebied vrij spel kunnen hebben, binnen bepaalde randvoorwaarden Grotere dynamiek in de kustzone van Terschelling wordt...

  1998

 6. Monitoring inhaalverbod vrachtverkeer : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in de effecten van een statisch inhaalverbod voor vrachtverkeer tijdens bepaalde blokuren in de spits, gerelateerd aan de plaatselijke verkeers- en wegkenmerken....

  1998

 7. Jaarprogramma 1999 RWS Rapportendatabank

  1998

 8. Spoorvorming een probleem? RWS Rapportendatabank

  Om het spoorvormingsprobleem beter beheersbaar te maken en verrassingen zoals in de zomers van 1994 en 1995 te voorkomen. is een uitgebreid onderzoek naar de ernst en omvang van de spoorvorming...

  1998

 9. Kunst in 't Smedinghuis RWS Rapportendatabank

  Geeft een impressie van het werk en de stijl van de diverse exposerende kunstenaars.

  1998

 10. Raw materials policy in the Netherlands RWS Rapportendatabank

  Due to different policy lines the excavation of raw building materials in the Netherlands is facing growing resistance. The scarcity of materials will stimulate industry in their search for alternative...

  1998