Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1998

 1. Kansen voor stroomminnende vissen : methodiek voor de bemonstering van de visgemeenschap in uiterwaarden

  Beschrijft de inzichten in bemonsteringsmethodieken, planning en verwerking van resultaten die zijn opgedaan in een diversiteit aan habitattypen, variërend van ondiep tot diep stilstaand, langs de...

  1998

 2. Normen en eisen voor fietsverlichting, fietszitjes en voor-reflectoren : een voorstel voor de verbetering van kwaliteitseisen voor fietsverlichting en -accessoires aan de hand van een door TNO-WT opgesteld overzicht van normen en eisen, en een opiniepeiling onder de fietsbranche en (belangen)organisaties

  In het onderzoek is vastgesteld welke activiteiten ondernomen kunnen worden om binnen een termijn van vijf jaar te komen tot invoering van kwaliteitseisen voor nieuw op de markt gebrachte fietsen. Het...

  1998

 3. Meetplan vissen 1997-2000

  1998

 4. Risico's voor de waterkwaliteit in het IJsselmeergebied door vliegtuigcalamiteiten bij een luchthaven in het Markermeer

  Verkennende studie om de risico's voor de waterkwaliteit, en in het bijzonder de drinkwatervoorziening, ten gevolge van eventuele vliegtuigcalamiteiten, in kaart te brengen.

  1998

 5. Monitoring inhaalverbod vrachtverkeer : eindrapport

  Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in de effecten van een statisch inhaalverbod voor vrachtverkeer tijdens bepaalde blokuren in de spits, gerelateerd aan de plaatselijke verkeers- en wegkenmerken....

  1998

 6. Jaarprogramma 1999

  1998

 7. Spoorvorming een probleem?

  Om het spoorvormingsprobleem beter beheersbaar te maken en verrassingen zoals in de zomers van 1994 en 1995 te voorkomen. is een uitgebreid onderzoek naar de ernst en omvang van de spoorvorming...

  1998

 8. Flora of the Volga Delta : a check list of the vascular plants of the Volga Delta, Russia

  Based on a Memorandum Of Understanding (MOU) between the Russian Federation of Science and the Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management, Dutch and Russian institutes signed a co-operation...

  1998

 9. Spookrijden

  Een spookrijder is een weggebruiker, die een rijbaan met eenrichtingsverkeer vooruit tegen de rijrichting in berijdt. Deze publicatie gaat vooral in op het verschijnsel spookrijden op autosnelwegen. Daarbij...

  1998

 10. Aanleg verkeersknooppunt Almere A27/A6 : wegwerkzaamheden aan de A6 van april 1998 tot eind 1999

  Beschrijft het doel van de werkzaamheden voor de aanleg van het verkeersknooppunt aan de A6 en de gevolgen voor de weggebruiker.

  1998