Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1997

 1. Risicobeoordeling kwaliteit rijkswater bij uitbreiding RWZI Houtrust

  De RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Houtrust in Den Haag wordt uitgebreid met een nieuwe RWZI in de omgeving van deze plaats. Voor de locatie van de effluentlozing hiervan is een aantal mogelijkheden:...

  1997

 2. Wave computations with SWAN and HISWA in Dutch tidal basins during extreme storm conditions

  1997

 3. Kansen voor stroomminnende vissen : logboekrapportage 2, maart 1997 - oktober 1997

  1997

 4. Discussienotitie ontwerpateliers 'Visie Wegen naar de Toekomst'

  Geeft ideeën over de wegen in 2027 in zowel Nederland als Europese regio, en Nederland stedenland.

  1997

 5. De Rijksverkeersinspectie : samen werken aan een veilig vervoer

  Geeft een beschrijving van de Rijksverkeersinspectie na de reorganisatie. Bevat informatie over de verandering en een overzicht van de taken per nieuwe sector.

  1997

 6. Charisma 2.0 : a simulation model of the dynamics of submerged plants

  1997

 7. Kartering oeverplanten Volkerak/Zoommeer

  1997

 8. Watervogels in IJmeer en zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 1996/97

  1997

 9. Richtlijnen voor de trajectnota/MER HST-Oost en Rail 21, verbetering spoorlijn Utrecht-Arnhem

  De ministers van V&W en VROM hebben een formele besluitvormingsprocedure gestart met als doel het spoor tussen Utrecht en Arnhem te verbeteren voor het binnenlands treinverkeer en tegelijkertijd de...

  1997

 10. Infrastructuurprojecten Noord-Brabant 1997 - 1998

  Overzicht van de projecten op het gebied van de infrastructuur waarbij de directie Noord-Brabant betrokken is en die in 1997 em 1998 in uitvoering zijn of worden genomen. Geeft een korte omschrijving van...

  1997