Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1997

 1. Inrichtingsschets Vijfsluizerhaven : Opties voor de inrichting : januari 1997

  17-12-1997

 2. Morphological impact of large scale marine sand extraction

  Purpose is to investigate the impact of the morphological development of the planned marine sand extraction for the construction of Maasvlakte-2. The present report deal with the morphological impact of...

  17-12-1997

 3. Verslag van de "9th International Conference on Aerodynamics and Ventilation of Vehicle Tunnels", 6-8 okt. 1997, Aosta, Italiƫ en "Practical Aspects of Tunnel Ventilation", 9 okt. 1997, Aosta, Italiƫ

  Aan de orde kwamen de aerodynamische aspecten van verkeerstunnels en treintunnels. Ook de door de geventileerde tunnellucht veroorzaakte vervuiling werd behandeld. Daarnaast was een speciale sessie...

  17-12-1997

 4. Baggerspeciedepot Ketelmeer : actualisatie eisen isolatielaag en waterpeil in depot

  Gaat in op de voortgang van de aanleg van het depot en het opgestelde tijdschema voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Bespreekt de eigenschappen van de klei bestemd voor de isolatielaag. Geeft de heersende...

  23-12-1997

 5. Filerijders getypeerd : een vervolgstudie op Marktprofiel van de filerijder : eindrapportage

  In het onderzoek 'Marktprofiel van de filerijder' is, naast het marktprofiel, uitgezocht in welke mate de filerijder afwijkt van de doorsnee automobilist. In dit rapport wordt verslag gedaan van een v...

  23-12-1997

 6. Hydraulic aspects of the dimensioning of geosystems

  A review of literture related to geosystems has been carried out with respect to calculation methods for the dimensioning of geosystems. The following geosystems have been described in more detail: floating...

  24-12-1997

 7. Onderzoek aan 2e proefstuk met scheur afkomstig van de "Van Brienenoord Brug"

  30-12-1997

 8. Onderzoek aan TU-proefstuk

  30-12-1997