Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1997

 1. Incident management RWS Rapportendatabank

  Korte informatie over incident management in het algemeen en in Noord-Brabant in het bijzonder. Bevat tevens een overzicht van de wegen waarop incident management in Noord-Brabant van kracht is.

  1997

 2. Verkeer via de oeververbindingen van het Noordzeekanaal 1996/1997 : samenvatting en vergelijking resultaten van de in 1996 gehouden verkeersonderzoeken RWS Rapportendatabank

  Doelstelling van deze onderzoeken is het verkrijgen van meer inzicht in de verplaatsingskarakteristieken van het Noordzeekanaal-kruisende verkeer, alsmede in de wijzigingen van deze karakteristieken als...

  1997

 3. Vergelijking dynamische modellen DYNDART, CONTRAM, INTEGRATION : onderdeel DYNDART RWS Rapportendatabank

  Teneinde de presentaties van een aantal dynamische verkeersmodellen te beoordelen en te vergelijken, zijn de verkeersmodellen DYNDART, CONTRAM en INTEGRATION toegepast in een identiek wegennetwerk en onder...

  1997

 4. Ecologisch profiel van de strandplevier (Charadrius alexandrius) RWS Rapportendatabank

  1997

 5. Demonstratieproject Zandscheiding Slufter : milieuhygiƫnisch onderzoek fase 1 en fase 2 RWS Rapportendatabank

  1997

 6. Verkeersbeheersingsplan A2 - Rondweg 's-Hertogenbosch : deelonderzoek modelberekeningen RWS Rapportendatabank

  Op rijksweg 2, rondweg?s-Hertogenbosch, doen zich door de grote drukte dagelijkse problemen met de verkeersafwikkeling voor. Verbreding van de rondweg is niet gepland voor het jaar 2000. Directie Noord-Brabant...

  1997

 7. Overzicht pilots Wegen naar de Toekomst RWS Rapportendatabank

  1997

 8. Rekening rijden en betaalstroken : onderzoek naar meningsvorming RWS Rapportendatabank

  Doel van het onderzoek rekening rijden is het inventariseren van ontwikkelingen in de kennis, houding en gedragsintentie van de Nederlandse rijbewijsbezitters met betrekking tot (verschillende vormen van)...

  1997

 9. Scour manual RWS Rapportendatabank

  Deals with the particular aspect of computing and controlling the scour process near hydraulic structures and can be considered as an extension of the work of Breusers and Raudkivi "Scouring". The discussion...

  1997

 10. Karakterisatieproeven voor baggerspecie RWS Rapportendatabank

  Karakterisatie van baggerspecie is noodzakelijk om de verwerkbaarheid van baggerspecie vast te kunnen stellen. In het onderzoek is gekeken naar de "T200-geschiktheidsproef", de "fingerp...

  1997