Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Biologische monitoring zoete rijkswateren : operationele uitwerking : macrofauna RWS Rapportendatabank

  1996

 2. Richtlijnen voor het installeren van detectielussen RWS Rapportendatabank

  Richtlijnen ten behoeve van het installeren van detectielussen en luskoppelkasten bij meetpunten voor detectie van verkeersstromen t.b.v. signaleringssystemen, monitoring, analyse apparatuur e.d. Aan de...

  1996

 3. De chemische en ecotoxicologische toestand van zoete Rijkswateren RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van de historische en huidige toestand van de chemische en ecotoxicologische doelvariabelen in de zoete Rijkswateren. De gebruikte ecotoxicologische beoordelingscriteria zijn gebaseerd op...

  1996

 4. Het rijbewijs : halen, hebben en houden#veranderingen per 1 juni 1996 RWS Rapportendatabank

  Met ingang van 1 juni 1996 veranderen er regels rondom het rijbewijs en de rijexamens. Deze brochure bevat informatie over het halen, hebben en het houden van het rijbewijs.

  1996

 5. Golfoverslag over de Zuidkade van Marken : de bruikbaarheid van ODIFLOCS RWS Rapportendatabank

  Verslag van het proces van een poging tot validatie van een aantal voorstellen door de opdrachtgever tot aanpassing van de golfoverslagformulering van TAW-A1 (TAW = Technische Adviescommissie voor de ...

  1996

 6. Nachtdistributie en nachttransport in het wegvervoer RWS Rapportendatabank

  Inzicht wordt gegeven in het draagvlak voor nachtdistributie en nachttransport (NDT) bij de verschillende partijen die er direct of indirect bij betrokken zijn, op basis van analyses van de omvang van...

  1996

 7. Mitigerende en compenserende maatregelen in het kader van projectnota/MER uitwijkhaven Lobith RWS Rapportendatabank

  Ingegaan wordt op de mitigerende en compenserende maatregelen op het gebied van natuur en recreatie, dit t.b.v. de projectnota/MER inzake uitbreiding huidige overnachtingshaven of de aanleg van een geheel...

  1996

 8. Debiet- en sedimentmeting Drempel van Hansweert Raai-C : 25 oktober 1995 RWS Rapportendatabank

  1996

 9. Historische reconstructie dieptelijnen Nederlandse kust : tussenrapport fase 1 RWS Rapportendatabank

  Verslag van de verrichte werkzaamheden tijdens de eerste fase in kader van het project KUST*2000, historische reconstructie dieptelijnen Nederlandse kust. In deze fase is nagegaan welke kaarten in de diverse...

  1996

 10. Blauwe knooppunten en interregionale zelfsturing : verslag van een onderzoek in het kader van de voorbereidingen voor de vierde Nota waterhuishouding RWS Rapportendatabank

  Het belang van water als verbindend element in de omgevingsplanning wordt steeds beter onderkend. Toch is er via het water nog steeds sprake van een flinke afwenteling van milieuproblemen tussen gebieden....

  1996