Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. EDI-LAND : projectvoorstel Fase II : voorbereiding en uitvoering pilotproject

  De voortzetting op het Haalbaarheidsonderzoek EDI-LAND wordt beschreven in de vorm van een pilotproject, om de juistheid van het vernieuwde concept proefondervindelijk aan te tonen. EDI-LAND richt zich...

  1996

 2. Debietmeting (ADCP) Roompot-oost : 24 augustus 1995

  1996

 3. Vastlegging en mobilisatie van zware metalen in de waterbodem van de Brabantse Biesbosch

  De theorie van evenwichtspartitie, die wordt gebruikt bij normstelling, voor zware metalen in bodem, sediment en zwevend stof, maakt geen onderscheid tussen de verschillende wijzen waarop zware metalen...

  1996

 4. Telematica 96 : verslag van de Conferentie Telematica 96 gehouden op 28 en 29 november 1996

  Bevat presentaties over: incident-management, implementatie van telematica in Europa, ketenbenadering personenvervoer, samenwerking in intermodaal perspectief etc.

  1996

 5. Biologische monitoring zoete rijkswateren : operationele uitwerking : fyto- en zoöplankton

  1996

 6. Chemical and biological field experiments in the Holbina/Dunavat area for ecological restoration, Danube Delta, Romania, 1995

  1996

 7. Hoezo hulpstof ? : procedures bij het beoordelen van hulpstoffen in het kader van de Wvo

  1996

 8. Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment

  1996

 9. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer seizoensverslag 1994/95

  1996

 10. Opstarten van een continue bacteriecultuur voor onderzoek naar de biodegradatie van bestrijdingsmiddelen

  1996