Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Vastlegging en mobilisatie van zware metalen in de waterbodem van de Brabantse Biesbosch

  De theorie van evenwichtspartitie, die wordt gebruikt bij normstelling, voor zware metalen in bodem, sediment en zwevend stof, maakt geen onderscheid tussen de verschillende wijzen waarop zware metalen...

  1996

 2. Telematica 96 : verslag van de Conferentie Telematica 96 gehouden op 28 en 29 november 1996

  Bevat presentaties over: incident-management, implementatie van telematica in Europa, ketenbenadering personenvervoer, samenwerking in intermodaal perspectief etc.

  1996

 3. Biologische monitoring zoete rijkswateren : operationele uitwerking : fyto- en zoƶplankton

  1996

 4. Chemical and biological field experiments in the Holbina/Dunavat area for ecological restoration, Danube Delta, Romania, 1995

  1996

 5. Hoezo hulpstof ? : procedures bij het beoordelen van hulpstoffen in het kader van de Wvo

  1996

 6. Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment

  1996

 7. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer seizoensverslag 1994/95

  1996

 8. Opstarten van een continue bacteriecultuur voor onderzoek naar de biodegradatie van bestrijdingsmiddelen

  1996

 9. Emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriƫnten naar het oppervlaktewater via drainage : veldmetingen op een akkerbouwbedrijf in Oostelijk Flevoland, periode april 1993 tot en met juni 1994

  In het kader van het onderzoek van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied (RWS-RDIJ) naar "Emissie van bestrijdingsmiddelen naar Rijkswateren" en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid...

  1996

 10. Naar een optimale levensduur van de personenauto : technische factfinding in het kader van het project "Levensduurverlenging Personenauto's"

  De problematiek rond verlengen of verkorten van de levensduur van auto's wordt systematisch in kaart gebracht. Als doel wordt gesteld duidelijkheid te krijgen over de optimale levensduur van auto's, teneinde...

  1996