Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Biologische monitoring zoete rijkswateren : operationele uitwerking : fyto- en zoƶplankton RWS Rapportendatabank

  1996

 2. Chemical and biological field experiments in the Holbina/Dunavat area for ecological restoration, Danube Delta, Romania, 1995 RWS Rapportendatabank

  1996

 3. Hoezo hulpstof ? : procedures bij het beoordelen van hulpstoffen in het kader van de Wvo RWS Rapportendatabank

  1996

 4. Kd-waarden van zware metalen in zoetwatersediment RWS Rapportendatabank

  1996

 5. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer seizoensverslag 1994/95 RWS Rapportendatabank

  1996

 6. Opstarten van een continue bacteriecultuur voor onderzoek naar de biodegradatie van bestrijdingsmiddelen RWS Rapportendatabank

  1996

 7. Emissie van bestrijdingsmiddelen en nutriƫnten naar het oppervlaktewater via drainage : veldmetingen op een akkerbouwbedrijf in Oostelijk Flevoland, periode april 1993 tot en met juni 1994 RWS Rapportendatabank

  In het kader van het onderzoek van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied (RWS-RDIJ) naar "Emissie van bestrijdingsmiddelen naar Rijkswateren" en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid...

  1996

 8. Naar een optimale levensduur van de personenauto : technische factfinding in het kader van het project "Levensduurverlenging Personenauto's" RWS Rapportendatabank

  De problematiek rond verlengen of verkorten van de levensduur van auto's wordt systematisch in kaart gebracht. Als doel wordt gesteld duidelijkheid te krijgen over de optimale levensduur van auto's, teneinde...

  1996

 9. Geulrandbestorting Westerschelde RWS Rapportendatabank

  Directie Zeeland heeft de DWW om advies gevraagd inzake een aantal te realiseren geulrandbestortingen in de Westerschelde. Deze zijn nodig in verband met de toegenomen stroomsnelheden als gevolg van...

  1996

 10. Growing with the sea : creating a resilient coastline RWS Rapportendatabank

  1996