Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Begrazing in de Oostvaardersplassen : effecten op de vegetatie-structuur en het terreingebruik van grote herbivoren en ganzen RWS Rapportendatabank

  Sinds enkele decennia wordt in veel Nederlandse natuurgebieden gestreefd naar een vermindering van directe beheersingrepen door de mens. De introductie van grote herbivoren in een aantal natuurgebieden...

  1996

 2. Ornithologische monitoring van het natuurvriendelijke oeverproject Vreugderijkerwaard in de periode 1990-1996 RWS Rapportendatabank

  1996

 3. Verandering van extreme IJsselmeerpeilen : door klimaatverandering en verandering in peilbeheer RWS Rapportendatabank

  1996

 4. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 1995/96 RWS Rapportendatabank

  1996

 5. Verslag landelijke WVO controle-actie 1996 RWS Rapportendatabank

  Per directie wordt vermeld hoe de controleactie in maart 1996 verlopen is. Specifieke aandachtspunten waren hemelwaterafvoeren, bemonsteren van meetapparatuur en werking van olie-afscheiders.

  1996

 6. Dunne beton-overlagen op betonnen ondergrondconstructies : inventarisatie van praktijk en theorie RWS Rapportendatabank

  Allereerst wordt ingegaan op de vraag waarom bij een overlaag op een betonnen ondergrondconstructie vaak de voorkeur wordt gegeven aan cementbeton boven asfaltbeton. Ook de opbouw van de beton-overlaag...

  1996

 7. EDI-LAND : projectvoorstel Fase II : voorbereiding en uitvoering pilotproject RWS Rapportendatabank

  De voortzetting op het Haalbaarheidsonderzoek EDI-LAND wordt beschreven in de vorm van een pilotproject, om de juistheid van het vernieuwde concept proefondervindelijk aan te tonen. EDI-LAND richt zich...

  1996

 8. Debietmeting (ADCP) Roompot-oost : 24 augustus 1995 RWS Rapportendatabank

  1996

 9. Vastlegging en mobilisatie van zware metalen in de waterbodem van de Brabantse Biesbosch RWS Rapportendatabank

  De theorie van evenwichtspartitie, die wordt gebruikt bij normstelling, voor zware metalen in bodem, sediment en zwevend stof, maakt geen onderscheid tussen de verschillende wijzen waarop zware metalen...

  1996

 10. Telematica 96 : verslag van de Conferentie Telematica 96 gehouden op 28 en 29 november 1996 RWS Rapportendatabank

  Bevat presentaties over: incident-management, implementatie van telematica in Europa, ketenbenadering personenvervoer, samenwerking in intermodaal perspectief etc.

  1996