Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Stroom- en sedimentmeting Roompot-Veerse Dam (m.p.8) : 15 en 22 januari 1996

  1996

 2. Verslag VeVoWegdag risico's over wegen : WTC Amsterdam 12 december 1996

  Verslag van een door de projectgroep Veiligheid Vervoer over de Weg georganiseerde dag voor beleidsmakers, wegbeheerders en risico-analysten op het gebied van verkeer en vervoer, milieu, ruimtelijke ordening...

  1996

 3. Begrazing in de Oostvaardersplassen : effecten op de vegetatie-structuur en het terreingebruik van grote herbivoren en ganzen

  Sinds enkele decennia wordt in veel Nederlandse natuurgebieden gestreefd naar een vermindering van directe beheersingrepen door de mens. De introductie van grote herbivoren in een aantal natuurgebieden...

  1996

 4. Ornithologische monitoring van het natuurvriendelijke oeverproject Vreugderijkerwaard in de periode 1990-1996

  1996

 5. Verandering van extreme IJsselmeerpeilen : door klimaatverandering en verandering in peilbeheer

  1996

 6. Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 1995/96

  1996

 7. Verslag landelijke WVO controle-actie 1996

  Per directie wordt vermeld hoe de controleactie in maart 1996 verlopen is. Specifieke aandachtspunten waren hemelwaterafvoeren, bemonsteren van meetapparatuur en werking van olie-afscheiders.

  1996

 8. Dunne beton-overlagen op betonnen ondergrondconstructies : inventarisatie van praktijk en theorie

  Allereerst wordt ingegaan op de vraag waarom bij een overlaag op een betonnen ondergrondconstructie vaak de voorkeur wordt gegeven aan cementbeton boven asfaltbeton. Ook de opbouw van de beton-overlaag...

  1996

 9. EDI-LAND : projectvoorstel Fase II : voorbereiding en uitvoering pilotproject

  De voortzetting op het Haalbaarheidsonderzoek EDI-LAND wordt beschreven in de vorm van een pilotproject, om de juistheid van het vernieuwde concept proefondervindelijk aan te tonen. EDI-LAND richt zich...

  1996

 10. Debietmeting (ADCP) Roompot-oost : 24 augustus 1995

  1996