Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica) RWS Rapportendatabank

  Het Nonnetje is in het project Watersysteemverkenningen (WSV) gekozen als doelvariabele om de milieukwaliteit van de Nederlandse zoute wateren te toetsen. In 1995 is het ecoprofiel van 1989 geactualiseerd....

  1996

 2. Chemie en mineralogie van grondstoffen voor hoge-sterkte beton RWS Rapportendatabank

  Onderzoek uitgevoerd aan grondstoffen voorbestemd voor gebruik in hoge-sterkte beton van klasse B85 voor een nieuw uit te voeren brug te Burgerveen. Aanleiding van het onderzoek waren de recente negatieve...

  1996

 3. Monitoren van kroosbedekking in binnenwateren met behulp van video luchtopnamen RWS Rapportendatabank

  1996

 4. Biologische monitoring zoete rijkswateren 1994 RWS Rapportendatabank

  Dit biologische monitoringsprogramma wordt sinds 1992 uitgevoerd als onderdeel van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) en geeft informatie over de algemene toestand van...

  1996

 5. Hoe betalen we de waterrekening ? RWS Rapportendatabank

  De financiering van de verschillende taken van het waterbeheer is een telkens terugkerend thema op de agenda bij de overheden. Het gaat om de financiering van de waterhuishoudkundige behartiging van het...

  1996

 6. Oppervlakte hoogwatervrije terreinen in de uiterwaarden van de Rijn : analyse met behulp van GIS in het kader van IVR RWS Rapportendatabank

  1996

 7. Een analyse van de problematiek in aquatisch milieu : synthetische pyrethroïden : bifenthrin, cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, esfenvaleraat, fenpropathrin, permethrin RWS Rapportendatabank

  In deze studie is de meest recente informatie over zeven synthetische pyrethroïden gebundeld. Er is een analyse gemaakt van de problemen die deze stoffen in het aquatische milieu veroorzaken. Daarnaast...

  1996

 8. jaaroverzicht .... sectie bodem : afdeling ANM RWS Rapportendatabank

  1996

 9. N-e-relaties van vermoeiingsonderzoeken uitgevoerd na 1986 door NPC RWS Rapportendatabank

  1996

 10. EDI-LAND : eindrapport haalbaarheidsonderzoek : deel I, rapport RWS Rapportendatabank

  Het EDI-LAND concept is een initiatief uit de maritieme industrie, voortgekomen uit de Electronic Data Interchange (EDI)-ervaringen bij de landzijdige containerafhandeling bij een zeeterminal. Het concept...

  1996