Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Hoe betalen we de waterrekening ? RWS Rapportendatabank

  De financiering van de verschillende taken van het waterbeheer is een telkens terugkerend thema op de agenda bij de overheden. Het gaat om de financiering van de waterhuishoudkundige behartiging van het...

  1996

 2. Oppervlakte hoogwatervrije terreinen in de uiterwaarden van de Rijn : analyse met behulp van GIS in het kader van IVR RWS Rapportendatabank

  1996

 3. Een analyse van de problematiek in aquatisch milieu : synthetische pyrethroïden : bifenthrin, cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, esfenvaleraat, fenpropathrin, permethrin RWS Rapportendatabank

  In deze studie is de meest recente informatie over zeven synthetische pyrethroïden gebundeld. Er is een analyse gemaakt van de problemen die deze stoffen in het aquatische milieu veroorzaken. Daarnaast...

  1996

 4. jaaroverzicht .... sectie bodem : afdeling ANM RWS Rapportendatabank

  1996

 5. N-e-relaties van vermoeiingsonderzoeken uitgevoerd na 1986 door NPC RWS Rapportendatabank

  1996

 6. EDI-LAND : eindrapport haalbaarheidsonderzoek : deel I, rapport RWS Rapportendatabank

  Het EDI-LAND concept is een initiatief uit de maritieme industrie, voortgekomen uit de Electronic Data Interchange (EDI)-ervaringen bij de landzijdige containerafhandeling bij een zeeterminal. Het concept...

  1996

 7. Stroom- en sedimentmeting Roompot-Veerse Dam (m.p.8) : 15 en 22 januari 1996 RWS Rapportendatabank

  1996

 8. Verslag VeVoWegdag risico's over wegen : WTC Amsterdam 12 december 1996 RWS Rapportendatabank

  Verslag van een door de projectgroep Veiligheid Vervoer over de Weg georganiseerde dag voor beleidsmakers, wegbeheerders en risico-analysten op het gebied van verkeer en vervoer, milieu, ruimtelijke ordening...

  1996

 9. Begrazing in de Oostvaardersplassen : effecten op de vegetatie-structuur en het terreingebruik van grote herbivoren en ganzen RWS Rapportendatabank

  Sinds enkele decennia wordt in veel Nederlandse natuurgebieden gestreefd naar een vermindering van directe beheersingrepen door de mens. De introductie van grote herbivoren in een aantal natuurgebieden...

  1996

 10. Ornithologische monitoring van het natuurvriendelijke oeverproject Vreugderijkerwaard in de periode 1990-1996 RWS Rapportendatabank

  1996