Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Vergelijking emissies van bedrijven en RWZI's op de Westerschelde in 1992

  1996

 2. De getinte Noordzee; een probleem : een kritisch literatuuronderzoek naar het gedrag van organotinverbindingen in zeewater

  1996

 3. Een floristisch meetnet voor de oevers van de zoete rijkswateren

  In 1995 heeft het RIZA de stichting FLORON gevraagd een floristisch meetnet op te stellen voor de zoete rijkswateren. Dit rapport geeft een overzicht van de voorstudie. De inventarisatie-resultaten uit...

  1996

 4. Watervogels in IJmeer en Zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 1995/96

  1996

 5. Richtlijnen voor de Trajectnota/MER A12, Veenendaal-Ede/Wageningen

  In dit rapport zijn, op basis van advies van de Commissie voor de Milieu-effectrapportage, de richtlijnen geformuleerd voor de gecombineerde trajectnota A12 (RW12) en milieu-effectrapportage.

  1996

 6. Samen gaan werken : evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaats-directies

  Geeft een weergave van de evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaatsdirecties welke in opdracht van de HID van de Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland is uitgevoerd. De evaluatie had...

  1996

 7. Ecologisch profiel van de wilde litorale mosselbank (Mytilus edulis L.)

  Dit ecologisch profiel schetst de kenmerken en relaties met het omringende milieu van de natuurlijk gevormde en boven de laagwaterlijn gesitueerde mosselbanken.

  1996

 8. Handleiding voor de staalkeuze door de constructeur : revisie o1

  Beoogd wordt de keuze van de staalsoort op te delen in logische stappen. Door het achtereenvolgens doorlopen van deze stappen worden de diverse eigenschappen en kenmerken van de toe te passen staalsoort...

  1996

 9. Remote sensing for optimal agrochemical use at farm level

  1996

 10. Samen gaan werken : verkorte versie: evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaats-directies

  Geeft een verkorte weergave van de evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaatsdirecties, welke in opdracht van de HID van de Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland is uitgevoerd. De evaluatie...

  1996