Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Watervogels in IJmeer en Zuidelijk Markermeer : jaarrapportage 1995/96 RWS Rapportendatabank

  1996

 2. Richtlijnen voor de Trajectnota/MER A12, Veenendaal-Ede/Wageningen RWS Rapportendatabank

  In dit rapport zijn, op basis van advies van de Commissie voor de Milieu-effectrapportage, de richtlijnen geformuleerd voor de gecombineerde trajectnota A12 (RW12) en milieu-effectrapportage.

  1996

 3. Samen gaan werken : evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaats-directies RWS Rapportendatabank

  Geeft een weergave van de evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaatsdirecties welke in opdracht van de HID van de Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland is uitgevoerd. De evaluatie had...

  1996

 4. Ecologisch profiel van de wilde litorale mosselbank (Mytilus edulis L.) RWS Rapportendatabank

  Dit ecologisch profiel schetst de kenmerken en relaties met het omringende milieu van de natuurlijk gevormde en boven de laagwaterlijn gesitueerde mosselbanken.

  1996

 5. Handleiding voor de staalkeuze door de constructeur : revisie o1 RWS Rapportendatabank

  Beoogd wordt de keuze van de staalsoort op te delen in logische stappen. Door het achtereenvolgens doorlopen van deze stappen worden de diverse eigenschappen en kenmerken van de toe te passen staalsoort...

  1996

 6. Samen gaan werken : verkorte versie: evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaats-directies RWS Rapportendatabank

  Geeft een verkorte weergave van de evaluatie van de fusie van de noordelijke Rijkswaterstaatsdirecties, welke in opdracht van de HID van de Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland is uitgevoerd. De evaluatie...

  1996

 7. Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica) RWS Rapportendatabank

  Het Nonnetje is in het project Watersysteemverkenningen (WSV) gekozen als doelvariabele om de milieukwaliteit van de Nederlandse zoute wateren te toetsen. In 1995 is het ecoprofiel van 1989 geactualiseerd....

  1996

 8. Chemie en mineralogie van grondstoffen voor hoge-sterkte beton RWS Rapportendatabank

  Onderzoek uitgevoerd aan grondstoffen voorbestemd voor gebruik in hoge-sterkte beton van klasse B85 voor een nieuw uit te voeren brug te Burgerveen. Aanleiding van het onderzoek waren de recente negatieve...

  1996

 9. Monitoren van kroosbedekking in binnenwateren met behulp van video luchtopnamen RWS Rapportendatabank

  1996

 10. Biologische monitoring zoete rijkswateren 1994 RWS Rapportendatabank

  Dit biologische monitoringsprogramma wordt sinds 1992 uitgevoerd als onderdeel van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) en geeft informatie over de algemene toestand van...

  1996